Det å finne energi

Hvorfor sliter vi av og til med å fokusere og finne energi? En viktig grunn er at vi har det for godt. Høres kanskje litt rart ut at det å ha det godt gjør oss tiltaksløse, men vi har alle et gen som heter LAT, hvilket betyr at vi ikke gjør mer enn vi må. Dette er et urgammelt overlevelsesgen som var viktig for å kunne mobiliserer når der var livsfare. Det er ikke så reelt i dagens verden og dermed jobber LAT-genet mer mot oss enn med oss.

Når vi har det godt er også primærbehovene dekket og vi lar oss påvirke av alt rundt oss, lar oss forstyrre når vi egentlig bør konsentrere oss for å finne energi.
Videre er det viktig å ha overskudd for å finne energi, og overskudd får vi når vi klarer å fokuserer på – ”mine viktige ting i livet”.

Dette må vi bli mer bevisst på, minne oss på at velferden vi omgis av begrenser både overskudd og kreativitet, da den krever mye energi.

På jobben handler det om å ta valg og bestemme seg for hvilken oppgave er viktigst nå, og konsentrere seg om den.
I privatlivet handler det om å lytte til de som betyr noe for deg, fokuserer og levere det de har behov for. Altså lytte til hele personen, være nysgjerrig og stille undringsspørsmål. Om du selv er viktigst handler det om å lytte til deg selv, altså samme fokus.

I boken min Refleksjoner til ettertanke står resten av denne refleksjonen om Det å finne energi.