Coaching av ledere, hvorfor viktig?

På tide å forklare hvorfor dette er den beste investeringen …..


Ledercoaching handler om å flytte kunnskap fra pannebrasken til ryggmargen.
Det er i den individuelle samtalen med en ledercoach du forankrer din mentale kunnskap. Å ta det du vet er riktig og se det i egen arbeidssituasjon skaper motivasjon til korreksjon og endring. Da starter treningen og en ledercoach vil følge  deg opp frem til kunnskapen sitter i ryggmargen.

Hjelp til fokus.
”Hva er jobben min?” Klarer du en ”elevator speech” på hva rollen din er?
Spør jeg leder om å gjøre en ”elevator speech” vedrørende lederrollen sin, sliter de fleste med å bli ferdig før toppetasjen nåes (i hvert fall i norske bygg :-)). En ledercoach får ledere til å bestemme seg for hva kjernen i rollen er.

Hjelp til å prioritere.
For mange ledere vil det å prioritere i stor grad handle om å slutte med oppgaver. Det handler om å avlære gammelt fokus slik at det blir tid til de viktigste oppgavene i lederrollen.

Hjelp til å kjenne seg selv.
Vår personlighet er vår sterkeste driver, og kjennskap til den er avgjørende for å unngå unødvendige utfordringer og problemer. De færreste klarer å sette riktige ord på sine triggere og da klarer de heller ikke håndtere (administrere) de egenskapene som tidvis skaper utfordringer for en selv og de rundt en.

Hjelp til å sette fotavtrykk, bli ekspert.
Mange ledere utøver ledelse uten å være bevisst/tydelig på hvilke virkemidler de bruker. Skal du utøve god ledelse må det være lederrollen som kommer tydligst frem og deg som person. Her vil et fokus på å sette fotavtrykk eller det å være ekspert på lederrollen være gode virkemidler for å skape en klar og tydelig lederrolle.

Hjelp til å utnytte eget potensiale.
Du kan ikke bli bedre enn ditt eget potensiale og en ledercoach vil sørge for at det er balanse mellom hva du ønsker og hva du kan oppnå. Da er motivasjonen god og ditt potensiale utnyttes maksimalt.

Ledercoach er en trener, personlig og/eller i en ledergruppe.
Det å ha en ledercoach er som å ha en trener som sørger for at treningen skjer med kvalitet. Riktig fokus og riktig intensitet vil i løpet av relativt kort tid medføre at du utnytter ditt potensiale.