Fred

Skal vi få fred i verden må vi starte med oss selv. Denne refleksjonen handler om fred med seg selv!

Dette er fred – det jeg opplever her i teltet. Intet forstyrrer mine egne positive tanker, jeg har det bare godt. Jeg tenker ofte når jeg slapper av i teltet at slik kunne jeg bo lange tider av gangen. Enkelt og godt, varmt og tørt, ingen store bekymringer. Dette forteller hvor lite vi trenger for å få fred med oss selv.

Fred er et godt positivt ord som kanskje kan gi følelser av stillstand? Men slik er det ikke, vi skal ha mål, ønsker og behov. De skal bare være i balanse med det mulige, det vi kjenner inni oss som er oppnåelig.

Fred er harmoni.

Hva er egentlig fred?
Fred er harmoni – mitt viktigste ord. Jeg søker harmoni og balanse i det jeg gjør.

———————-

I boken min Refleksjoner til ettertanke står resten av denne refleksjonen om Fred.

 

Hva er fred for deg?