God ledelse er enkelt!

Utrolig hvor mange som kompliserer ledelse! Det handler om å …..

Etter å ha jobbet med over 4.000 ledere de siste 17 årene, har jeg erfart at god ledelse er enkelt.
Det handler om kunnskap innen 3 områder.

Grunnen til at vi har ledere er at det er mennesker i organisasjonen, ikke roller, men mennesker. Derfor er det en forutsetning for å utøve god ledelse at en blir motivert av å fokusere på sine medarbeidere i større grad enn av businessen organisasjonen driver.

 • Kommunikasjon.
  Kommunikasjon eller lederstiler er ditt eneste virkemiddel (verktøy) for å bli forstått/skape mening. Avhengig av hvem og hva en skal kommunisere, må en velge riktig lederstil. Lederstiler er som språk, du må velge den lederstilen som gir mest mening i den enkelte situasjon.
  Relevante lederstiler er: Autoritær, Visjonær, Mellommenneskelig, Demokratisk, Faglig Ekspert og Coachende.
  Behersker du disse lederstilene vil du være i stand til å skape mening i all din kommunikasjon.
 • Motivasjon.
  Din og medarbeiders motivasjon er avgjørende for å nå mål. Forskning viser at medarbeiders motivasjon er den enkeltfaktor som påvirker måloppnåelse mest! Siden grunnen til at vi har ledere er at vi har medarbeidere ansatt hos oss, vil lederes mål være medarbeiders motivasjon. Har ledere fokus på det vil organisasjonens måloppnåelse bli det medarbeiderne er kapabel til å skape.
  Ordet motivasjon kan ikke bruke til så mye, men forskning viser at motivasjon er summen av følgende dimensjoner: Klarhet, Utfordring, Ansvar, Fleksibilitet, Anerkjennelse og Samarbeid. Har du som leder fokus på at disse dimensjonene er tilfredsstilt hos dine medarbeidere, har du som leder fokus på det viktigste for organisasjonens måloppnåelse.
 • Personlighet.
  Isfjell som metafor på oss mennesker er ganske treffende. Det er det som er under vannoverflaten som påvirker isfjellets retning, så også med oss mennesker, det er vår personlighet som til syvende og sist bestemmer over våre valg. Kjennskap til egen og medarbeideres personlighet gjør motivasjonsarbeidet betydelig enklere.

Fokus.
Skal vi bli gode til noe må vi fokuserer, hvilket betyr at det er ting vi må slutte å gjøre. Ledere har lett for å bli involvert og dradd inn i mye som ikke har med lederrollen å gjøre. Pri 1 er fokus på motiverte medarbeidere.

Det er enkelt!
Ingen av punktene over er ukjente eller vanskelige, det handler bare om å gi det prioritet og trene på å bli god, få det fra pannebrasken inn i ryggmargen.
Mer info om Kommunikasjon, Motivasjon, Personlighet se www.trodal.no/bibliotek

Lykke til med ditt lederskap, det er ikke vanskelig!