Hvor er lederens drivkraft?

Er det: makt, karriere, business, medarbeiderne eller noe annet? Her et lite varsko til toppledelse og eiere.

Hvor er lederes drivkraft?

Jeg jobber døgnet rundt, det er alt for mye å gjøre, alle møtene tar knekken på meg, hadde jeg hatt mer tid skulle jeg brukt den på de ansatte, ………..osv. Slik er det ikke uvanlig å høre ledere uttrykke seg.

Er det mulig tenker jeg å være så totalt ute av stand til å ta kontroll over egen rolle?

Så hva handler det om?

Når en går gjennom kartlegginger, artikler og tilbakemeldinger fra både ledere og medarbeidere er det nærliggende å spørre seg selv:

Hvor er lederens drivkraft?

  • Er det forretningsområdet vedkommende er ledere i?
  • Er det å tilfredsstille ledelsen eller enhver annen som ber om hjelp?
  • Er det å fremstår ”best” mulig?
  • Eller er det å ivareta medarbeideres motivasjon slik at de er så produktive som mulig?

Dessverre er det alt for lite av det siste og alt for mye av resten.

I en dansk undersøkelse (2015) forteller 37 % av lederne at de ikke har tid til å utøve god ledelse, er det mulig tenker jeg. Hvilke medarbeidere hadde fått lov til å si at jeg ikke gjør det som er viktigst i jobben min, for jeg bruker tid på mindre viktige ting?

Forskjellen mellom Danmark og Norge er ikke stor, og heller ikke i verden for øvrig. Dette dilemmaet er globalt, drevet av mye middelmådig ledelse i toppledelsen og et snevert fokus på finans fra eiere.

Ønsker vi å være ledere må lederens viktigste drivkraft være sine medarbeidere, er det ikke det er det som å jobbe i en evig oppoverbakke, og toppen – nåes aldri.

Nysgjerrig på dine drivkrefter?

Bruk noen minutter på å fylle ut vedlagte skjema og eventuelle fellesnevnere du finner må handle om mennesker i en eller annen setting.

Fellesnevneren må handle om mennesker
Klikk på illustrasjonen og du kommer til Biblioteket der du kan laste ned PDF/PPT av denne enkle øvelse. Du finner den under Coaching, Dine fellesnevnere.

Lykke til.