Ledere må slutte å si at de må ansette folk som er flinkere enn seg selv.

Ledere må slutte å si at de må ansette folk som er flinkere enn seg selv.

Googler en “ansette folk som er flinkere enn seg selv” kommer det over 600.000 treff og det er mange ledere som blir referert.

Jevnlig hører/leser vi ledere si dette. For kort tid siden var det en større artikkel i Aftenposten om gode ledere der en bankdirektør uttrykte seg slik, og det er heller ikke lenge siden Stordalen sa det samme i Personal & Ledelse.

Hvem tror disse lederne at de er?

Enhver organisasjon/bedrift består av roller, der god utøvelsen av rollen er avgjørende for at organisasjonen skal nå sine mål. Vi ansetter alltid de beste vi kan finne til disse rollene.

Når lederen sier flinkere enn seg selv, hva mener lederen – flinkere til hva?
· Flinkere til å ledere?
· Høyere IQ/EQ?
· Betyr det at lederen i utgangspunktet er best i alle rollene i bedriften?
· Hva betyr det?

Intensjonen til ledere som utrykker seg så uklokt er nok god, men de forstår tydeligvis ikke risikoen ved et slikt utsagn. Det medarbeiderne da lurer på er:
· Hvem tror lederen at han/hun er?
· Lederen kan jobben min bedre enn meg, så jeg må alltid sjekke ut med han/hun.
· Den beste til min jobb er min leder, gjør meg litt usikker og redd for å feile.
· Osv…
Tror ikke dette motiverer medarbeiderne til å utnytte eget potensial, det gir heller usikkerhet og redusert motivasjon.

Ledere må være ydmyk nok til å vite at de aller fleste medarbeidere er flinkere enn lederen på mange områder – det er derfor de har den jobben de har, og ikke lederen har den!

Organisasjoner/Næringslivet trenger ledere som er flinke til å lede/motivere, slik at verdiskaperne (medarbeiderne) kan utnytte sitt potensial. Og om alle utnytter sitt potensial henter vi max. ut av organisasjonens ressurser.