Tilbake til www.trodal.no

Lederutviklingskurs

nå inkludert i:

Bolivia Atle Trodal

NB: Du får tilgang til lederutviklingskurset ved å abonnere på Trodal Ledernettverk 😊

Kurset er veldig praktisk lagt opp, slik at du sitter igjen med noe du kan bruke i din operative hverdag.

Dette er en oppsummering av kursplanen:

Modul 1: Planlegging og Forarbeid

 • Ingen suksess uten en plan. Du får hjelp til å sette opp en plan for å få maksimalt utbytte av programmet og du blir også fulgt opp på den løpend

 • Refleksjon = læring. De beste ledere er spesielt gode til refleksjon og jeg skal hjelpe deg til å bli like god. Din løpende refleksjon gjennom programmet, som jeg skal hjelpe deg med, vil bli gull verd

Modul 2: Motivasjon

 • Du får en dyp innsikt i hva motivasjon handler om, på en måte som gjør deg i stand til å hente det beste ut av dine medarbeidere

 • Du får et effektivt verktøy til å kartlegge ansattes motivasjon og samtidig hjelpe ansatte til å utnytte sitt eget potensial

 • Du får frigjort mye tid, da ansatte selv tar ansvar for det du har brukt mye tid på

 • Du vil fremstå som en mye sterkere og klarere leder

 • Du vil oppleve at de ansatte tar ansvar for egen produktivitet

 • Du vil oppleve et individuelt og kollektivt ansvar for å nå mål blant dine ansatte

Modul 3: Kommunikasjon

 • Du vil lære hvilke lederstiler/kommunikasjonsstiler som er mest effektiv til enhver tid og hvordan du kan kombinere de

 • Du vil lære den viktige sammenhengen mellom kommunikasjon og motivasjon. Hvordan den enkelte lederstil påvirker den enkelte motivasjonsdimensjon

 • Du vil lære å bruke den suverent beste lederstilen, den som overgår alle andre

 • Du vil lære å lytte på en måte som drastisk forbedrer kvaliteten i din kommunikasjon

Modul 4: Personlighet

 • Din egen og dine medarbeideres produktivitet og motivasjon er forankret i personligheten. Derfor skal jeg hjelpe deg til ny viten både om deg selv og dine ansatte

 • Vi har alle personlighetstrekk som roter det til for oss i interaksjon med andre. Jeg hjelper deg å finne dine personlighetstrekk og snu de til å bli en ressurs og ikke en tidvis utfordring

 • Du vil få en kartlegging av din egen personlighet med fokus på dine sterkeste personlighetstrekk

 • Du vil lære hvorfor god kjennskap til egen personlighet er avgjørende for egen suksess

Ledercoaching

 • Ønsker du coaching/sparring i tillegg til å bruke Forum og Ledernettverks møtene har du anledning til det (1/2 pris, 1.000,- + mva pr. time)