Nettverk

Nettverkserfaring:

  • Fasiliterer HR- og Ledernettverk for Hovedorganisasjonen Virke.
  • Leder og fasiliterer Nettverk for Strategisk Leder- og Organisasjonsutvikling.
  • Leder og fasiliterer bedriftsinterne Nettverk for ledere.

Nettverk som drives av Trodal AS har følgende fellesnevnere:

Visjon:

  • Vi ønsker å samarbeide fordi vi har et felles unikt mål: Skape motivasjon og måloppnåelse blant medarbeidere i egen organisasjon og arbeidslivet for øvrig.

Mål:

  • Avkastning på investert tid og ressurser skal av alle medlemmene oppleves som god
  • Vi skal over tid synliggjøre effekten av vårt arbeid overfor våre arbeidsgivere og samfunnet for øvrig, gjennom økt kompetanse og verdiskaping

Ta kontakt for mer informasjon om nettverk og nettverksbygging.

Ledernettverk

15Ønsker din bedrift/organisasjon å starte interne Ledernettverk, deler jeg gjerne min erfaring.  les mer »

Strategisk Leder- og Organisasjonsutvikling

21Nettverk for nøkkelmedarbeidere innen Leder- og Organisasjonsutvikling i større organisasjoner.  les mer »

Nettverksmedlemmer

33Medlemsside for Strategisk Leder- og Organisasjonsutvikling.