Ledernettverk

Ønsker din bedrift/organisasjon å starte interne Ledernettverk, deler jeg gjerne min erfaring.

Fordelen med Ledernettverk:

  • Bygger sammarbeid på tvers av avdelinger/forretningsenheter, noe alle er opptatt av, men samtidig noe alle større organisasjoner sliter med. Her er Ledernettverk et godt virkemiddel.
  • Ivareta lederutvikling og ledelsesfokuset som fag mellom alle utdannelses-/utviklingsløp lederne går gjennom.
  • Ledernettverk er en viktig refleksjonsarena og en arena for ledercoaching sammen med andre.

Ledernettverk

15Ønsker din bedrift/organisasjon å starte interne Ledernettverk, deler jeg gjerne min erfaring.  les mer »

Strategisk Leder- og Organisasjonsutvikling

21Nettverk for nøkkelmedarbeidere innen Leder- og Organisasjonsutvikling i større organisasjoner.  les mer »

Nettverksmedlemmer

33Medlemsside for Strategisk Leder- og Organisasjonsutvikling.