Videobibliotek i mentorprogrammet

Det blir videoer med ca. 15 minutter varighet som kan brukes i ledermøter/avdelingsmøter som innledning til et tema dere skal diskutere.
Eller du kan bruke de som inspirasjon/innspill til egen forberedelse.
Tar også imot forslag til temaer dere ønsker å belyse.

Eksempler på tema:
Refleksjon
Motivasjon
Kommunikasjon
Personlighet
Fjernledelse
Lederrollen
Hersketeknikk
Hvilket fotavtrykk setter du i rollen din?
Å lytte som verktøy for å bygge tillit
Feedback/tilbakemeldinger, hvorfor og hvordan?
Eget potensial, hvordan utnytte?
Uenighet, hvordan best løse?
Tidstyven
Den gode samtalen
Jobbkvalitet
Ny som leder
Den vanskelige samtalen
Coaching for ledere
Er du i utvikling? Hva nytt har du lært?
Medarbeidere på hjemmekontor
Verdier og drivkrefter, hva er forskjellen?
Gode digitale møter
Psykologisk trygghet
Gode team
Lederteam
Empati EQ IQ
Tillit
Adferd vs Personlighet
Trene på lederrollen
Hva er godt nok?
Personlig ansvar
Konsekvenskultur
"Why" (Purpose at work)
Mentorrollen, du som mentor
Å være effektiv i jobbrollen
En (medarbeider)samtale om motivasjon
Verdien av interne ledernettverk

Digitalt foredrag