Videobibliotek i mentorprogrammet

Tanken er å lage videoer som er ca. 15 minutter lange og som kan brukes i ledermøter/avdelingsmøter som innledning til et tema dere skal diskutere.
Eller du kan bruke de som inspirasjon/innspill til din egen forberedelse til et relevant tema.
Mange av videoene har jeg allerede ferdig manus til og vil bli laget ila mai/juni.
Tar også imot forslag til temaer dere ønsker å belyse.

Eksempler på tema:
Refleksjon
Motivasjon
Kommunikasjon
Personlighet
Fjernledelse
Lederrollen
Lytte
Feedback
Eget potensial
Uenighet
Tidstyven
Den gode samtalen
Jobbkvalitet
Ny som leder
Den vanskelige samtalen
Coaching for ledere
Er du i utvikling? Hva nytt har du lært?
Medarbeidere på hjemmekontor
Verdier Drivkrefter
Gode digitale møter
Psykologisk trygghet
Gode team
Empati EQ IQ
Tillit
Adferd vs Personlighet
Trene på lederrollen
Hva er godt nok?
Personlig ansvar
Konsekvenskultur
"Why" (Purpose at work)
Mentor
Lederteam
Din personlighet
Å være effektiv i jobbrollen
En (medarbeider)samtale om motivasjon
Hersketeknikk
Å lytte som verktøy for å bygge tillit
Hvilket fotavtrykk setter du i rollen din?
Interne ledernettverk

Digitalt foredrag