Lederutvikling toppledelse

Jobbet med Dustin Norge gjennom 1 år for å videreutvikle lederrollene i toppledergruppen. Felles samlinger og individuell ledercoaching.