Lederutvikling

Har jobbet tett med FMC siden 2006. Jobber med ledere og ledergrupper på alle nivåer i organisasjonen der temaene er:

Lederstiler, arbeidsklima, samarbeid, teambygging, motivasjon, kommunikasjon, fjernledelse (remote management) med mer.

Leverer fagmoduler i utdannelsesløp for ledere i organisasjonen, bl.a. kommunikasjon og Coaching for Ledere kurs.

Leverer coachingutdannelse til HR rådgivere.

Fasiliterer interne Ledernettverk.

Coacher ledere i organisasjonen og har vært i samtaler med et 100 talls ledere.