Nettverk for Strategisk Leder- og Organisasjonsutvikling

13 av Norges ledende selskaper er eller har vært medlem i Trodal AS sitt nettverk for Strategisk Leder- og Organisasjonsutvikling.

Medlemmer (er/har vært):

DNB, DNV-GL, EVRY, Hafslund, Kongsberg Gruppen, Norske Skogindustrier, NRK, Schibsted, Statoil, Tine, Utenriksdepartementet, Yara, Wilh. Wilhelmsen, Telenor, SopraSteria, Statkraft.