Lederutvikling

Jobbet tett med ledelsen i Oceaneering Asset Integrity siden 2011.

Fasiliterer ledersamlinger, jobber med teambygging og har individuell ledercoaching.