Refleksjon og læring

Skal du bli flink må du trene. Refleksjon er ”trening”.

Gode refleksjoner gir næring til sjelen, energi til hjernen og større trivsel i jobb og privatliv.

Jeg hjelper ledere og medarbeidere til å bli dyktige innen refleksjon.

Den operative refleksjon jeg bidrar med skjer gjennom mitt fokus på Lederutvikling, LederCoaching og Ledernettverk.

Refleksjonsforedrag:
Til seminarer og konferanser har jeg utviklet et refleksjonsforedrag som gir deltakerne større utbytte av det faglige innholdet i arrangementet.
Om du er ansvarlig for et kickoff, et seminar, en konferanse eller en annen kunnskapssamling, vil jeg anbefale at du starter med mitt foredrag: ”En Refleksjonstime”.
Gjennom en 30-60 minutters interaksjon med deltakeren i salen vil jeg gi næring til hver enkeltes evne til å absorberer effektivt og målrettet det de skal delta på.

Refleksjonsbok:
Jeg har skrevet en refleksjonsbok med 12 hverdagslige refleksjoner. En nyttig bok som kan gi deg, dine ansatte og dine venner gode refleksjoner.

Refleksjonsvideoer:
Fra mitt refleksjonsrike på Hardangervidda vil jeg utvikle et refleksjonskonsept der korte refleksjonsvideoer som inneholder relevante refleksjonstemaer vil være en god katalysator til inspirasjon for ledere som ønsker å reflektere mer strukturert.

Potensielle refleksjonstemaer kan være:

  • Mål med møter.
  • Som leder, hvordan lytte?
  • Hva er viktig før du starter på en oppgave?
  • den vanskelige samtalen.
  • Lederteamets unike mål.
  • Motivasjon, din og dine medarbeideres.
  • Mentoring, hvordan være en god mentor?
  • Personligheten, din venn og «fiende».
  • Ditt nettverk, din utvidede hjerne og forlengede arm!
  • Kommer ikke utenom en liten refleksjon om kommunikasjon og lederstiler.

Lederutvikling

Family-PracticeLederutvikling, din bedrifts beste Business Case!
les mer »

Leder/Direktør Coaching

Family Practice3Coaching er å forankre lederrollen og å hjelpe ledere til selv å ta eierskapet, da er viljen 100%.  les mer »

Nettverk

Family-PracticeStrategisk Leder- og Organisasjonsutvikling og Ledernettverk. Del egen erfaring med de du ønsker å samarbeide med.  Les mer »

Refleksjon & læring

Family Practice1Skal du bli bedre må du trene. Refleksjon er ”trening”. Slik får du det til.  Les mer »