Online Lederutviklingskurs med personlig coaching

Kurset er veldig praktisk lagt opp, slik at du sitter igjen med noe du kan bruke i din operative hverdag.

Dette er en oppsummering av kursplanen:

Modul 1: Planlegging og Forarbeid

 • Ingen suksess uten en plan. Du får hjelp til å sette opp en plan for å få maksimalt utbytte av programmet og du blir også fulgt opp på den løpende

 • Refleksjon = læring. De beste ledere er spesielt gode til refleksjon og jeg skal hjelpe deg til å bli like god. Din løpende refleksjon gjennom programmet, som jeg skal hjelpe deg med, vil bli gull verd

 • Modulen inneholder en innsendings oppgave som en god start på egen refleksjon rundt din lederrolle

Modul 2: Motivasjon

 • Du får en dyp innsikt i hva motivasjon handler om, på en måte som gjør deg i stand til å hente det beste ut av dine medarbeidere

 • Du får et effektivt verktøy til å kartlegge ansattes motivasjon og samtidig hjelpe ansatte til å utnytte sitt eget potensial

 • Du får frigjort mye tid, da ansatte selv tar ansvar for det du har brukt mye tid på

 • Du vil fremstå som en mye sterkere og klarere leder

 • Du vil oppleve at de ansatte tar ansvar for egen produktivitet

 • Du vil oppleve et individuelt og kollektivt ansvar for å nå mål blant dine ansatte

 • Du får individuell oppfølging på dine motivasjonsøvelser

Modul 3: Kommunikasjon

 • Du vil lære hvilke lederstiler/kommunikasjonsstiler som er mest effektiv til enhver tid og hvordan du kan kombinere de

 • Du vil lære den viktige sammenhengen mellom kommunikasjon og motivasjon. Hvordan den enkelte lederstil påvirker den enkelte motivasjonsdimensjon

 • Du vil lære å bruke den suverent beste lederstilen, den som overgår alle andre

 • Du vil lære å lytte på en måte som drastisk forbedrer kvaliteten i din kommunikasjon

 • Du vil få individuell oppfølging på din egen kommunikasjon

Modul 4: Personlighet

 • Din egen og dine medarbeideres produktivitet og motivasjon er forankret i personligheten. Derfor skal jeg hjelpe deg til ny viten både om deg selv og dine ansatte

 • Vi har alle personlighetstrekk som roter det til for oss i interaksjon med andre. Jeg hjelper deg å finne dine personlighetstrekk og snu de til å bli en ressurs og ikke en tidvis utfordring

 • Du vil få en kartlegging av din egen personlighet med fokus på dine sterkeste personlighetstrekk

 • Du vil lære hvorfor god kjennskap til egen personlighet er avgjørende for egen suksess

5 timer Ledercoaching (online på video)

1 time Ledercoaching til modulene:

 • Motivasjon

 • Kommunikasjon

 • Personlighet

2 timer Ledercoaching som avslutning på kurset.

 • Målet er å forankre ditt utbytte av Lederkurset og sørge for at du viderefører det du har jobbet med i Lederkurset

 • Av erfaring er en slik samtale av veldig stor verdi

Som du ser vil du etter ca. 8 uker ha fått ett godt innblikk i kjernen i effektiv ledelse. Ditt nye fokus hjelper deg også til å jobbe mer effektivt som leder og du vil ha frigjort mange arbeidsoppgaver du i dag er belastet med.

Og husk 100 % fornøyd garanti.

Gleder meg til vi sees.

Atle Trodal CV bilde 100k Atle Trodal

PS: Om du heller ønsker å få tilsendt en faktura i stedet for å betale med kredittkort sender du en mail til atle@trodal.no så ordner vi det. Betaler du med kredittkort får du også en fullgod kvittering som er regnskapsmessig godkjent.

Contact information

We'll send your receipt and other important info to this email.

Billing address

Participants:
Participant
Add participant
Order summary
Suksess Bolivia 100k_

Online Lederutviklingskurs med personlig coaching

Kurset som får frem ditt ytterste potensial som leder.

Selv om dette er et online kurs, vil du få mye individuell oppfølging blant annet gjennom personlig ledercoaching.

Kurset er praktisk lagt opp og du vil sitter igjen med verktøy og kunnskap du kan bruke i din operative hverdag.

NOK 24,500
Total due NOK 24,500

Payment information

All transactions are secured using 256-bit encryption.