Trodal ledernettverk, interesseliste

1/2 pris om du setter deg på listen, helt uforpliktende 😊
Lansering 14. februar

Alle trenger en dyktig sparringspartner og ledernettverket kan bli din

Ledernettverket er fortsatt under utvikling, men dette er allerede besluttet:
✅ Et unikt videobibliotek med fagvideoer innen ledelse (oversikt lenger ned)
✅ Et bibliotek med verktøy, guider og maler for din og din avdelings utvikling
✅ Kvartalsvise 2-3 timers digitale workshops
✅ Jevnlige digitale foredrag
✅ Månedlige nyhetsbrev med relevant informasjon
✅ Gunstige tilbud og priser på andre produktene Trodal AS tilbyr
Samtidig vil medlemmene ha anledning til å påvirke nettverkets innhold og form.

Hvorfor trenger du dette ledernettverket?

Du trenger ikke føle noen spesiell utfordring i lederrollen for å ha utbytte av et profesjonelt ledernettverk. Alle ledere uavhengig av erfaring må trene. Trodal ledernettverk er en arena for trening.
Trening gjør en av to ting - holder kunnskap ved like og/eller forbedrer kunnskap. Ledere som ikke trener vil over tid utøve dårligere ledelse, fordi:
Til forskjell fra de fleste roller i arbeidslivet ligger det lite trening i å utøve lederrollen, fordi de som ikke har fokus på ledelse vil i stor grad utøve/prioritere andre oppgaver enn ledelse.

1/2 pris om du melder deg på før lansering 14. februar.

Videobibliotek med fagvideoer innen ledelse

Ser du kun en video i året har medlemskapet betalt seg

Mitt mål er at du skal bruke videobiblioteket oftere enn som så. De fleste videoene har verktøy, oppgaver og en veileder, slik at de egner seg godt som innledning til en workshop i avdelingen din eller til egenrefleksjon. De fleste videoene er 10 - 20 min.

 Tema:
✅ Refleksjon ✅ Motivasjon ✅ Kommunikasjon ✅ Personlighet ✅ Hersketeknikk ✅ Gode digitale møter ✅ Hvilket fotavtrykk setter du i rollen din? ✅ Å lytte som verktøy for å bygge tillit ✅ Konsekvenskultur ✅ Fjernledelse ✅ Eget potensial, hvordan utnytte? ✅ Klarhet i lederrollen ✅ Feedback/tilbakemeldinger, hvorfor og hvordan?  ✅ Uenighet, hvordan best løse? ✅ Tidstyven ✅ Den gode samtalen ✅ Jobbkvalitet ✅ Ny som leder ✅ Den vanskelige samtalen ✅ Coaching for ledere ✅ Er du i utvikling? ✅ Medarbeidere på hjemmekontor ✅ Hva nytt har du lært?  ✅ Verdier og drivkrefter, hva er forskjellen? ✅ Psykologisk trygghet ✅ Gode team ✅ Lederteam ✅ Empati, EQ, IQ ✅ Tillit ✅ Adferd vs Personlighet ✅ Hvordan trene på lederrollen 
✅ Hva er godt nok? ✅ Personlig ansvar ✅ "Why" (Purpose at work) ✅ Mentorrollen, du som mentor ✅ Å være effektiv i jobbrollen ✅ En (medarbeider)samtale om motivasjon ✅ Verdien av interne ledernettverk ✅ Med flere😊

Jeg tar også imot forslag til temaer dere ønsker å belyse.

Atle´s CV som nettverksleder

Atle aug20 redigert

Jeg har administrert og fasilitert fysiske og digitale ledernettverk siden 2008. Noen av medlemmene fra 2008 følger meg fortsatt.

Medlemmer i nettverket jobbet for bl.a.:
NRK, UD, DNB, Statkraft, Tine, Telenor, Kongsberg Gruppen, DNV, Statens Vegvesen, Equinor, for å nevne noen få (listen er lang).

I tillegg til mange hundre ledere i små og mellomstore bedrifter i Norge.

Men hvem du jobber for spiller ingen rolle, det er like verdifullt for alle. Et ledernettverk handler om person og ikke organisasjon.

✅ Ja, jeg er interessert