LEDERUTVIKLING

Et mentorprogram helt unikt i norsk lederutvikling

Dagens lederutvikling virker ikke dersom du ikke først blir kjent med: ✅ Hva det er i deg som bidrar til kvalitet i din ledelse
✅ Hva det er i deg som kan gi lederrollen utfordringer

Mentorprogrammet er eneste i Norge med fokus på personlighetens påvirkning på kvaliteten i lederrollen

For deg som vil lykkes som leder er mentorprogrammet din grunnmur
✅ Du får en unik kunnskap som vil hjelpe dine medarbeidere til å utøve deres rolle med god kvalitet
✅ Du finner ingen bedre business case for din og dine medarbeideres måloppnåelse
✅ Du får godt tak i din personlighets ressurser og gjennom det utøve ledelse med god kvalitetSkjermbilde 2023-01-22 kl. 20.13.47

Mentorprogrammet blir en "game changer" og ett vendepunkt i lederrollen din

For litt over 20 år siden var jeg direktør i IBM Norge. På et tidspunkt kjente jeg at her var det noe som ikke stemte, noe som manglet. Jeg kjente på et uutnyttet potensial i både meg og organisasjonen. Jeg visste jeg kunne bedre, jeg visste også hva jeg burde bli bedre på – men fikk det ikke godt nok til.
Jeg gikk på mange kurs, innførte nye rutiner, skjerpet meg overfor det jeg visste jeg måtte bli bedre på – men etter en kort stund var jeg, som regel, tilbake i gammelt mønster.

Jeg bestemte meg for å komme til bunns i hva dette handlet om.

Da startet jeg på en fantastisk reise og alle brikkene falt etter hvert på plass. Jeg ble en mye bedre leder og i dag får jeg utmerkelser for godt lederskap - ene og alene fordi jeg fikk den kunnskapen jeg deler i mentorprogrammet.

Mentorprogrammet er eneste i sitt slag i Norge og vil ta deg med på reisen mot å bli en enda bedre leder enn du er i dag 😊

Har du vært på mange lederkurs? Helt ærlig, hvor mye har du implementert av det du har lært?

Bli en bedre leder, og selv gode ledere kan bli bedre 😊

✅ Alle har utfordringer i lederrollen og du kan få de løst
✅ Du vet du har et uutnyttet potensial, men hvordan få det ut sliter du litt med
✅ Du går fra å tro du forstår dine medarbeidere, til å vite at du forstår dine medarbeidere og dermed hente ut deres potensial

Pris: 14.500,- (etter en introduksjonsfase vil prisen bli 24.500,-)

 • Programstart 11. april 2023
 • 2 års medlemskap
 • Kun 15 plasser

Sett deg på ventelisten og få 10% rabatt, helt uforpliktende

✅ MELD DEG PÅ I DAG

I tillegg til Mentorprogrammet får du:

En team mentorsamtale i måneden i 2 år, verdi 30.000 kroner

Har du vært på mange lederkurs?
Helt ærlig, hvor mye har du implementert av det du har lært der?

Du vet hva du bør/ikke bør, hva du skal/ikke skal - allikevel er det vanskelig å få til.

Du har kanskje vært på kurs i kommunikasjon, motivasjon, ledelse, teaming og mye annet. Det meste du der hører er sunn fornuft, du har hørt det før, det gir mening, du ser verdien. MEN - etter noen uker er du tilbake i gammelt mønster.

Dette er en gjenganger og grunnen er ene og alene fordi du ikke har tatt inn over deg hva det er i deg som hindrer deg i å gjøre alt du vet du bør gjøre.

Din personlighet er grunnmuren du skal bygge all intellektuell læring på, men da må den først bli din beste venn, mentorprogrammet hjelper deg med det.

"Ingen" kjenner sin personlighet!

Denne videoen (5:45min) bekrefter det.
Den viser tilbakemeldingen mer enn 100 personer ga da jeg stilte spørsmålet:  Hva er ditt sterkeste personlighetstrekk?

Personlighetens påvirkning på lederrollen din er sterkt undervurdert og i tillegg klarer de færreste å beskrive egen personlighets kvaliteter.

Videoen er fra en av bloggene sommeren 2022

Din personlighet er også et fag og det er kun dette mentorprogrammet som gir deg et "fagbrev"

Ja, du får "Fagbrev" til å henge på veggen etter gjennomgått program.

God kunnskap i faget "Din personlighet" vil ikke bare hente ut ditt potensial, det vil også hente ut dine medarbeidere/kollegaers potensial.

God kunnskap i faget "Din personlighet" skal du bruke i:
✅ Medarbeidersamtaler
✅ Forhandlinger
✅ Samtaler/diskusjoner
✅ Motivere dine medarbeidere

God kunnskap i faget "Din personlighet" er avgjørende når du skal:
✅ Forstå resultater av alle typer tilfredshetsundersøkelser
✅ Forstå organisasjonskultur
✅ Forstå handlinger
✅ Forstå motstand

Jeg vet du har et uutnyttet potensial i rollen din!

Din personlighet danner grunnlaget for kvaliteten i din ledelse og all forskning bekrefter at svært få har god nok kjennskap til egen personlighet - høyst sannsynlig gjelder det også deg!

✅ God ledelse starter med deg! Ikke med hva du kan, men med hvem du er! Altså din personlighet
✅ Lederkultur handler ikke om hva lederne kan, men hvem de er. Altså personligheten til lederne
✅ Din personlighet er det som påvirker kvaliteten i din lederolle mest (80%)
✅ Din kjennskap til “faget personlighet” er det som bidrar mest til måloppnåelse blant dine medarbeidere
✅ HR medarbeidere som skal jobbe med ledere og medarbeidere må ha kunnskap om faget “personlighet”

Det er tid for å investere i deg selv!

 • 80% av ditt grunnlag for suksess er forankret i din personlighet (forskning fra MIT)
 • Avkastningen er bedre enn noe annet tiltak i organisasjonen (forskning fra Harvard)
 • En verdifull investering, like viktig for ditt privatliv 😊
Hjernen vs Personlighet
 • Trodal AS

  “Kurset ditt om Personlighet har allerede gjort meg til en bedre leder, kollega og i privatlivet - på denne korte tiden. Tusen takk!”

  (kursdeltaker)

 • Trodal AS

  “Hei Atle! Flott foredrag, det inspirerte og ga meg ekstra energi til å reflektere over egen personlighet. Selverkjennende på mange måter, lærerikt o ;) Kommer til å se det flere ganger, og vil anbefale det videre til andre.”

  (foredragsdeltaker)

 • Trodal AS

  “Utrolig interessant. Dette foredraget gir en tydelig pekepinn hvor viktig våre personlighetstrekk er for hvordan vi gjennomfører en jobb uavhengig på hvilken arena en befinner seg i livet. Takk”

  (foredragsdeltaker)

 Mentorprogrammet vil sørge for at du:

✅ Blir effektiv i lederrollen din
✅ Blir et godt teammedlem
✅ Utnytter dine ressurser
✅ Kommunisere på en tydeligere og bedre måte
✅ Blir flinkere til å motivere deg selv og andre
✅ Bli den beste utgaven av deg selv

Forskning viser at ingen utnytter personlighetens ressurser særlig godt

DIN BONUS: Det du lærer er like verdifullt i privatlivet, til glede for deg selv og dine nærmeste 

✅ MELD DEG PÅ I DAG

Mentorprogrammet består av:

✅ Programmet går over 8 uker og har 6 undervisnings leksjoner (video, tekst og dokumenter)
✅ 8 ukentlige digitale møter for gjennomgang og samtale om hver leksjon
✅ E-foredraget "Din personlighet, din viktigste ressurs" (verdi 5.000,-)
✅ Verktøy for egenutvikling
✅ Bonus stoff, artikler og mye annen nyttig info
✅ Lukket FB gruppe for tidligere og nye medlemmer av programmet
✅ Månedlige digitale nettverksmøter for samtaler, støtte og hjelp
✅ 1:1 mentor-/coachingsamtale
✅ Du har tilgang til mentorprogrammet i 2 år
✅ Du har 100% fornøyd garanti 😊

Spørsmål?

Er det noe du lurer på, send meg en e-post: atle@trodal.no

Programmet koster kun 14.500 kroner

Det vil din arbeidsgiver få igjen allerede første måned og du og din arbeidsgiver vil høste av denne kunnskapen resten av ditt arbeidsliv.

Veiledende pris fra og med 2024 blir 24.500 kroner

 

Er det en ting alle rekrutterere og de som jobber med jobbkarriere er enig om så er det: 

KJENN DEG SELV!

Er det en ting all forskning innen psykologien er enig om så er det:

INGEN KJENNER SEG SELV GODT NOK!

Et av kjennetegnene ved de aller "beste" i verden uavhengig av om det er næringsliv, kultur, sport, eller annet: 

DE KJENNER SEG SELV!

Jeg tenker dette er grunn god nok til å ta dette verdifulle mentorprogrammet

Du trenger en mentor

Så godt som ingen klarer å finne sin egen personlighets ressurser på egen hånd.
Det har jeg erfart gjennom mer enn 20 år og flere tusen samtaler med ledere og medarbeidere. Gjennom mentorprogrammet vil du få den veiledning du trenger til å komme i god kontakt med din personlighets ressurser, samt få kunnskap i faget personlighet.
Din og dine medarbeideres motivasjon er forankret i personligheten, derfor er også dette faget helt sentralt for at du skal lykkes som leder.
Du vil ha et nettverk og samtaler der du får hjelp til å definere din personlighets CV og gjennom det fremstå med tillit, tyngde og trygghet i din lederrolle.

Dette mentorprogrammet er ikke viktig bare for deg.

De du omgås, medarbeidere, kollegaer, familie, de som betyr noe for deg vil også ha utbytte av din kunnskap om din personlighet.

I rollen din, på jobb og privat, vil du bedre forstå andre, hjelpe andre med kunnskap om personlighetens påvirkning på deres rolle.

✅ MELD DEG PÅ I DAG
Atle_bolivia_u_tekst-removebg-preview