Venteliste til mentorprogrammet for ledere

Du får 10% rabatt om du setter deg på listen innen 1. august, helt uforpliktende
(programstart 31. august)

Personlige egenskaper i lederrollen
Bli kjent med det viktigste i dagens lederutvikling:

✅ Hvilke personlige egenskaper har du som bidrar til kvalitet i din lederrolle
✅ Hvilke personlige egenskaper har du som kan gi lederrollen utfordringer

Mentorprogrammet er eneste i Norge som hjelper deg å utnytte dine personlige egenskaper, og resultatet blir at du som leder bl.a. tiltrekker deg de beste medarbeiderne.

God kunnskap i faget Personlighet vil ikke bare hente ut ditt potensial, det vil også hente ut dine medarbeidere/kollegaers potensial

God kunnskap i faget Personlighet skal du bruke i:
✅ Medarbeidersamtaler
✅ Forhandlinger
✅ Samtaler/diskusjoner
✅ Motivere dine medarbeidere

God kunnskap i faget Personlighet er avgjørende når du skal:
✅ Forstå dine medarbeidere
✅ Forstå organisasjonskultur
✅ Forstå handlinger
✅ Forstå motstand

Følgende vil skje frem til programstart

✅ Du får en e-post når det nærmer seg fullt (maks 15 deltakere)
✅ Du får en e-post med kode til 10% rabatt om du ønsker å kjøpe programmet
✅ Du får beskjed i god tid om livesendinger jeg skal ha om mentorprogrammet
✅ Det blir IKKE en flom av e-poster og pushing for å få deg med
✅ Mentorprogrammet koster 24.500,-

Personlighet er et viktig tema fordi

✅ God ledelse starter med deg. Ikke med hva du kan, men med hvem du er
✅ Personligheten er det som har sterkest påvirkning på kvaliteten i lederollen
✅ Din kjennskap til faget Personlighet er det som bidrar mest til måloppnåelse blant medarbeidere, fordi den enkeltes motivasjon er forankret i personligheten
✅ Nøkkelen til alt du ønsker og ikke ønsker - finner du i personligheten

✅ Ja, sett meg på ventelisten