LEDERUTVIKLING

Mentorprogram for ledere
Et unikt mentorprogram i norsk lederutvikling, nå inkludert i Trodal Ledernettverk

Bli kjent med det viktigste i dagens lederutvikling:

✅ Hvilke personlige egenskaper har du som bidrar til kvalitet i din lederrolle
✅ Hvilke personlige egenskaper har du som kan gi lederrollen utfordringer

Mentorprogrammet er eneste i Norge som hjelper deg å utnytte dine personlige egenskaper. En ressurs avgjørende å kjenne til, for å utøve god ledelse.

Som leder er mentorprogrammet din grunnmur og sparringspartner.
✅ Du får en unik kunnskap som vil hjelpe deg til å lede dine medarbeidere til å utøve sine roller med god kvalitet
✅ Om du er opptatt av egen og medarbeideres motivasjon gir mentorprogrammet innsikt i kjernen i all motivasjon
✅ Du får en digital møteplass der vi ukentlig/månedlig prater ledelse og bidrar til hverandres utvikling

Trodal Ledernettverk ✅ 30 dager gratis
Personlighet og personlige egenskaper er også et fag og det er kun dette mentorprogrammet som gir deg et "fagbrev"

God kunnskap i faget Personlighet vil ikke bare hente ut ditt potensial, det vil også hente ut dine medarbeideres potensial.

God kunnskap i faget Personlighet skal du bruke i:
✅ Medarbeidersamtaler
✅ Forhandlinger
✅ Samtaler/diskusjoner
✅ Motivere dine medarbeidere

God kunnskap i faget Personlighet er avgjørende når du skal:
✅ Forstå resultater av alle typer tilfredshetsundersøkelser
✅ Forstå organisasjonskultur
✅ Forstå handlinger
✅ Forstå motstand

Personlige egenskaper i lederrollen
360px-Ibm-logo
Mentorprogrammet blir en "game changer" og ett vendepunkt i lederrollen din

For litt over 20 år siden var jeg direktør i IBM Norge. På et tidspunkt kjente jeg at her var det noe som ikke stemte, noe som manglet. Jeg kjente på et uutnyttet potensial i både meg og organisasjonen jeg ledet. Jeg visste jeg kunne bedre, jeg visste også hva jeg burde bli bedre på – men fikk det ikke godt nok til.
Jeg gikk på mange kurs, innførte nye rutiner, skjerpet meg overfor det jeg visste jeg måtte bli bedre på – men, var som regel raskt tilbake i gammelt mønster.

Jeg bestemte meg for å komme til bunns i hva dette handlet om.

Da startet jeg på en fantastisk reise i meg selv og alle brikkene falt etter hvert på plass. Jeg ble en mye bedre leder og i dag får jeg utmerkelser for godt lederskap - ene og alene fordi jeg fikk den kunnskapen jeg deler i mentorprogrammet.

Mentorprogrammet blir din sparringspartner til å utnytte hele ditt lederpotensial, til beste for deg og dine medarbeidere.

Har du vært på mange lederkurs?
Helt ærlig, hvor mye har du implementert fra de kursene?

Du vet hva du bør/ikke bør, hva du skal/ikke skal - allikevel er det vanskelig å få til.

Du har kanskje vært på kurs i kommunikasjon, motivasjon, ledelse, teaming og mye annet. Det meste du der hører er sunn fornuft, du har hørt det før, det gir mening, du ser verdien. MEN - etter noen uker er du tilbake i gammelt mønster.

Dette er en gjenganger og grunnen er ene og alene fordi du ikke har tatt inn over deg hva det er i deg som hindrer deg i å gjøre alt du vet du bør gjøre. (Beklager tung setning 😊) Ref. forskning.

Din personlighet er grunnmuren du skal bygge all intellektuell læring på, men da må du først komme godt "inn under huden" på den, mentorprogrammet hjelper deg med det.

Dette sier ledere som tidligere har fått min veiledning

“Jeg ønsker å takke deg for den verdien og kunnskapen du har delt med meg de siste månedene.
Det er tydelig at du har mye kunnskap og erfaring innen lederskap. 
For meg var tiden med deg utrolig verdifull og jeg ble møtt med forståelse og gode råd fra deg om hvordan man kan håndtere de situasjoner man daglig opplever som leder. Du ga meg også en masse nyttige verktøy som jeg bruker hyppig. 
Personlig var den største aha-opplevelsen den positive reaksjonen jeg ble møtt med av mine kollegaer da jeg begynte å anvende den coachende lederstilen jeg lærte hos deg.  
Jeg vil definitivt anbefale deg videre og kan med trygghet si at du leverer kvalitet i det arbeidet du gjør.”

Andreas Bjørshol
Salgsjef, Inspiro Group


"Atle har destillert frem kjernen av god ledelse. Konseptet er lett å forstå og samtidig dyp og relevant. Her får du ikke noen 1-2-3 oppskrifter, men blir utfordret som person til å tenke selv. Takket være Atle har jeg blitt en mye bedre leder. Om du syns motivasjon, kommunikasjon og personlighet er viktig, så vil jeg anbefale Atle på det varmeste."

Stefan Kernstock
CEO, SERO AS


"Jeg har vært heldig å bli kjent med Atle gjennom nettverket Strategisk leder- og organisasjonsutvikling.
Atle har ledet og fasilitert dette nettverket av dyktige HR og organisasjonsledere på en svært god måte. Med sin faglige tyngde og evne til å skape en god arena for diskusjon, refleksjon og kompetansedeling har jeg kunnet utvikle meg som fagperson og leder. Jeg har satt stor pris på Atle som menneske med sin lune og positive væremåte. Jeg gir Atle mine beste anbefalinger."

Roger Keiseraas
Fagansvarlig lederutvikling, Statnett


"Atle treffer verkeleg spikeren på hovudet med sin interessante og viktige tematikk. Har bygd eksamensoppgåva mi ved fagskolen Kristiania, i prosjektleiing, med samarbeid og innspel frå Atle, der resultatet blei ein brillefin A."

Roy William Grevle Moe
Student

Trodal Ledernettverk ✅ 30 dager gratis

Omtrent ingen kjenner sin personlighet!

Denne videoen (5:45min) bekrefter det.
Den viser tilbakemeldingen mer enn 100 personer ga da jeg stilte spørsmålet:  Hva er ditt sterkeste personlighetstrekk?

Personlighetens påvirkning på lederrollen din er sterkt undervurdert og i tillegg klarer de færreste å beskrive egen personlighets kvaliteter.

NB: Videoen er fra en tidligere blogg og livesendingen jeg referer til er tilbake i tid.

 Mentorprogrammet vil sørge for at du:

✅ Blir effektiv i lederrollen din
✅ Blir et godt teammedlem
✅ Utnytter dine ressurser
✅ Kommunisere på en tydeligere og bedre måte
✅ Blir flinkere til å motivere deg selv og andre
✅ Bli den beste utgaven av deg selv

Forskning viser at ingen utnytter personlighetens ressurser særlig godt.

DIN BONUS: Det du lærer er like verdifullt i privatlivet, til glede for deg selv og dine nærmeste.

 • Trodal AS

  “Kurset ditt om Personlighet har allerede gjort meg til en bedre leder, kollega og i privatlivet - på denne korte tiden. Tusen takk!”

  (kursdeltaker)

 • Trodal AS

  “Hei Atle! Flott foredrag, det inspirerte og ga meg ekstra energi til å reflektere over egen personlighet. Selverkjennende på mange måter, lærerikt o ;) Kommer til å se det flere ganger, og vil anbefale det videre til andre.”

  (foredragsdeltaker)

 • Trodal AS

  “Utrolig interessant. Dette foredraget gir en tydelig pekepinn hvor viktig våre personlighetstrekk er for hvordan vi gjennomfører en jobb uavhengig på hvilken arena en befinner seg i livet. Takk”

  (foredragsdeltaker)