Billing info
Payment

Så hyggelig at du vil se dette verdifulle e-foredraget: "Din personlighet på jobb: GULLGRUVE eller FALLGRUVE?".

God kunnskap om din egen personlighet er nøkkelen til:
å nå dine viktigste mål
å gjøre en god jobb
å ha et godt forhold/gode relasjoner
å føle god mestring
å være en god leder

NB: Du har tilgang til e-foredraget i 14. dager, kontakt meg om du får noen utfordringer med å se det innen tidsfristen.

Contact information

We'll send your receipt and other important info to this email.

Ingen risiko, du har 100 % fornøyd garanti.

Your order

bilde2
1

e-foredrag "Din personlighet i jobbrollen: GULLGRUVE eller FALLGRUVE?"

Et verdifullt e-foredrag om "Din personlighet i jobbrollen: GULLGRUVE eller FALLGRUVE?"
Perfekt for et leder-/avdelingsmøte.
Kanskje etterfulgt av en samtale rundt personlighetens betydning og påvirkning i din avdeling?

God kontakt med egen personligheten er avgjørende for å få god balanse i livet, balanse mellom hva du gjør og hvem du er.

Forskning viser at alle har et stort uutnyttet potensial i sin personlighet som bare ligger der og venter på å bli brukt.

I e-foredraget forklarer jeg hvorfor god kontakt med egen personlighet er så viktig og hva du må gjøre for å komme i god kontakt med din egen personlighet.