Ledernettverk gråtone
Trodal_AS_logo_gjennomsiktig

ledernettverk

Ledernettverk gråtone

Trodal ledernettverk

Der ledere møter muligheter

Kjenner du deg igjen?

🎯 Du ønsker å håndtere et høyt arbeidspress
🎯 Håndtere stadig endringer/endringsledelse
🎯 Du ønsker å håndtere konflikter og utfordringer bedre
🎯 Du ønsker å utvikle og beholde dine dyktige medarbeidere
🎯 Du ønsker å skape en motiverende arbeidskultur

✅ Er noe av dette kjent, kan ledernettverket være din sparringspartner og mentor. I ledernettverket finner du ressurser, verktøy og samtalepartnere som har kunnskap og erfaring til å bidra med gode løsninger for deg

Et unikt videobibliotek med fagvideoer innen ledelse.
Trodal ledernettverk er mye mer enn et vanlig ledernettverk, med blant annet et unikt videobibliotek. 

Dette får du i Trodal ledernettverk

Dette får du nå:
👍 Et videobibliotek med fagvideoer innen ledelse
👍 Hvert kvartal har vi et 2-3 timers digitalt møte
👍 Tilgang til opptak av møtene
👍 Et omfattende bibliotek med maler, artikler og lederverktøy
👍 Alt av faginnhold er godt forankret i anerkjent forskning
👍 Et eget samtale-/diskusjonsforum i medlemsportalen
👍 Månedlige statusrapporter med nyttig lederinformasjon
👍 Digitale foredrag og temasendinger (i tillegg til de kvartalsvise møtene)
👍 Du bygger nettverk med andre ledere
👍 1/2 pris på ledercoaching

Dette er planlagt:
🤔 Mulighet for fysiske samlinger
🤔 Mulighet for fysiske 1:1 møter
🤔 Invitere eksterne bidragsytere
🤔 Individuell tilpasning for medlemmer

Og annet du måtte ønske, da medlemmene også i stor grad påvirker innholdet

Det unike videobiblioteket for ledere

Ser du kun en video i året har medlemskapet betalt seg

Mitt mål er at du skal bruke videobiblioteket minimum en gang pr. kvartal.
D
e fleste videoene er 10 - 20 minutter, har en tekstforklaring, har vedlegg med tilleggsinformasjon og en mal for hvordan du kan bruke den som innleding til et tema for diskusjon/workshop i din avdeling. De er selvfølgelig også egnet til bruk for egenrefleksjon og forberedelser til samtaler/møter/prosesser du ønsker å forberede deg til.

Nedenfor er en av videoene du finner i videobiblioteket (10:22):

 Noen av temaene:
✅ Motivasjon
✅ Kommunikasjon
✅ Personlighet
✅ Hersketeknikk
✅ Gode digitale møter
✅ Konsekvenskultur
✅ Fjernledelse
✅ Feedback/tilbakemeldinger
✅ Ny som leder
✅ Den vanskelige samtalen
✅ Coaching for ledere
✅ Psykologisk trygghet
✅ Gode team
✅ Hvordan bygge tillit
✅ Med mange flere😊

Jeg tar også imot forslag til temaer.

Pris

Ledernettverk


9.500,- pr år. Du har 30 dager til å teste det ut før du må betale

Det er ingen risiko, kun et hav av verdifull lederinformasjon 😊

Atle´s CV som nettverksleder

Atle_nøytral_bakgrunn-removebg-preview

Atle er en av landets mest erfarne nettverksfasilitatorer. Fasilitert og/administrert over 60 nettverk, med mer enn 900 medlemmer siden 1998.

Jeg har fasilitert nettverk innen HR, strategisk leder- & organisasjonsutvikling, og innen ledelse.

Medlemmer i nettverkene har vært:
NRK, UD, DNB, Statkraft, Tine, Telenor, Virke, Kongsberg Gruppen, DNV, Statens Vegvesen, Equinor, for å nevne noen få (listen er lang).
I tillegg til mange hundre ledere i små og mellomstore bedrifter.

Men hvem du jobber for spiller ingen rolle, det er like verdifullt for alle. Et ledernettverk handler om person og ikke organisasjon.

Mer informasjon om Atle finner du her 

Hvorfor ledernettverk?

Ledernettverk 500x281 kvalitet 5

En arena for trening og refleksjon
Medlemskap i et ledernettverk er en investering i deg selv og din egen lederkarriere.
Du trenger ikke føle noen spesiell utfordring i lederrollen for å ha utbytte av et ledernettverk.

Fordi, alle ledere uavhengig av erfaring må trene.
Ledere som ikke trener vil over tid utøve dårligere ledelse. Til forskjell fra de fleste roller i arbeidslivet ligger det lite trening i å utøve lederrollen, fordi de som ikke har fokus på ledelse utøver andre oppgaver enn ledelse. Mye forskning dokumenterer dette.

Du lurer kanskje på

Hva skjer ved påmelding?

Da får du en e-post med påloggingsinformasjon og tilgang til portalen ledernettverket ligger på. Kort tid etter vil du motta en e-post fra meg med litt praktisk informasjon. Du vil også bli invitert til et digitalt møte for en kort prat om dine forventninger til ledernettverket og hvordan du ønsker å bruke det.

Hva om jeg ikke kan delta på alle nettverksmøtene?

Samlingene vil bli mulig å se i opptak.
Noen opptak kan være litt redigert pga. "sensitiv" informasjon deltakere ikke ønsker skal være med.

Må jeg være med på nettverksmøtene?

Nei. Om du av en eller annen grunn ikke ønsker å delta på de digitale møtene vil videobiblioteket og annen informasjon du finner i portalen være vel verdt abonnementsprisen.

Hvordan kan jeg betale?

Du kan bruke kreditkort eller motta en faktura. Ved påmelding velger du selv betalingsmåte. Ønsker du faktura får du en e-post av meg i etterkant der jeg ber om faktura info.

Kan jeg få ekstra sparring i ledernettverket?

I forumet vil du få svar og tilbakemeldinger fra meg og andre deltakere.

Om du i tillegg ønsker individuell sparring/coaching får medlemmene det til 1/2 pris (1.000,- + mva).

Kan jeg angre meg?
De første 30 dagene er gratis og du kan angre deg når du vil i den perioden.
Alle mine produkter har også 100% fornøyd garanti. Skulle du ikke være fornøyd med produktet får du tilbakebetalt beløpet etter abonnementsperioden.

Hva om jeg melder meg på lenge før neste ledernettverkssamling?

Medlemskapet ditt vil alltid dekke 4 nettverksmøter. Melder du deg på en stund før neste ledernettverkssamling blir det som en bonus å regne, du får tilgang til all informasjon ved påmelding.

Har du andre spørsmål?

Send meg en e-post eller ring meg på 92 28 99 57 (uten mobildekning 18. februar - 5. mars)

Hva skjer etter ett år?

Det er et abonnement som løpet inntil du sier det opp.

Noen tilbakemeldinger

"Jeg har vært heldig å bli kjent med Atle gjennom nettverket Strategisk leder- og organisasjonsutvikling.
Atle har ledet og fasilitert dette nettverket av dyktige HR og organisasjonsledere på en svært god måte. Med sin faglige tyngde og evne til å skape en god arena for diskusjon, refleksjon og kompetansedeling har jeg kunnet utvikle meg som fagperson og leder. Jeg har satt stor pris på Atle som menneske med sin lune og positive væremåte. Jeg gir Atle mine beste anbefalinger."

Roger Keiseraas
Fagansvarlig lederutvikling, Statnett


“Jeg ønsker å takke deg for den verdien og kunnskapen du har delt med meg.
Det er tydelig at du har mye kunnskap og erfaring innen lederskap. 
For meg var tiden med deg utrolig verdifull og jeg ble møtt med forståelse og gode råd fra deg om hvordan man kan håndtere de situasjoner man daglig opplever som leder. Du ga meg også en masse nyttige verktøy som jeg bruker hyppig.  
Jeg vil definitivt anbefale deg videre og kan med trygghet si at du leverer kvalitet i det arbeidet du gjør.”

Andreas Bjørshol
Salgsjef, Inspiro Group


"Atle treffer verkeleg spikeren på hovudet med sin interessante og viktige tematikk. Har bygd eksamensoppgåva mi ved fagskolen Kristiania, i prosjektleiing, med samarbeid og innspel frå Atle, der resultatet blei ein brillefin A."

Roy William Grevle Moe
Student

Ønsker du en prat med meg kan du kontakte meg på