DIN PERSONLIGHET

Kjennskap til personlighetens kvaliteter og utfordringer er avgjørende for din og dine medarbeideres suksess. 

 

Gratis hefte med refleksjonsspørsmål

Hefte med refleksjonsspørsmål 1 side bok-kopi 2

Strukturert refleksjon = bedre innsikt

  • Dette hefte inneholder viktige spørsmål du kan reflektere over, relatert til jobb og privatliv
  • Utnytt ditt potensial gjennom strukturert refleksjon
  • I tillegg er spørsmålene velegnet til gode samtaler med medarbeidere, kollegaer, venner og familie

Foredrag eller workshop

Ønsker du å fremstå med trygghet, tyngde og tillit, både i jobb og privatliv? Da må du ha god kunnskap om din personlighet.

  • Du får mange aha opplevelser og lærer mye nytt om din egen personlighet
  • Du får kunnskap om hvordan skape god balanse mellom ditt intellekt og din personlighet
  • Du vil umiddelbart dra nytte av din nye innsikt til glede for deg og dine nærmeste

Dette er et verdifullt foredraget eller workshop for deg og dine kollegaer.

For mange har dette tema vært starten på en fantastisk justering/endring i jobb- og privatlivet.

brain-2146157_1920 (1)

Kurs: Hvordan motivere deg selv og andre med fokus på personlighet

Lysbilde3

Forskning, bl.a. fra Harvard, viser at medarbeiders motivasjon er den enkeltfaktor som påvirker måloppnåelse mest.

Motivasjon finner du i egen og medarbeiders personlighet.