Verdifulle foredrag.

Jeg har to banebrytende foredrag om

personlighet og refleksjon,

samt andre foredrag innen ledelse og eventyrlige reiser.

Din Personlighet er din viktigste ressurs

Personlighetens betydning for kvaliteten i jobb og privatliv.

Ønsker du å fremstå med trygghet, tyngde og tillit, både i jobb og privatliv? Da må du ha god kunnskap om din personlighet.

  • Du får mange aha opplevelser og lærer mye nytt om din egen personlighet
  • Du får kunnskap om hvordan skape god balanse mellom ditt intellekt og din personlighet
  • Du vil umiddelbart dra nytte av din nye innsikt til glede for deg og dine nærmeste

Dette er et verdifullt foredraget for deg og dine nærmeste.

For mange har dette tema vært starten på en fantastisk endring i livet.

Du har personlighetstrekk som tidvis roter det til for deg, alle har det. Samtidig kan de samme personlighetstrekkene være din viktigste ressurs.

Forskning viser at ingen har god nok innsikt i egne personlighetstrekk.

Refleksjon = Det sterkeste virkemiddel for egen utvikling

De beste i verden gjør det. Du gjør det også, men ...

Forskning viser at de som har suksess, de som får ting gjort, ”de beste”, de bruker refleksjon som et aktivt verktøy.

Alle reflekterer litt derfor er vi i utvikling, men potensialet er vi langt fra å utnytte. 

Arbeidslivet og privatlivet krever mye av oss, og ønsker vi å utnytte vår kapasitet og kvalitet er det kun mulig gjennom å bruke refleksjon som verktøy i egen utvikling. Foredraget vil fortelle deg hvordan.

Boken refleksjoner til ettertanke som jeg har gitt ut kan også være en god katalysator til å forbedre fokuset i egen refleksjon.

Talerlisten logo.png

Flere foredrag

Som foredragsholder hos Talerlisten vil du finne flere relevante foredrag innen kommunikasjon, motivasjon og personlighet.

Mer info

Om naturkrefter

Foredrag fra mine reiser alene eller som ekspedisjonsleder rundt i verden.

Høye fjell

Gledene og utfordringene ved å være i vakker natur når kroppen sliter.

Lange ski ekspedisjoner

Hva er det som gjør at vi krysser Grønlandsisen, Nordvestpassasjen, går Svalbard på langs. Hva er det som tiltrekker?

Vakker natur

Når vi går inn i naturen blir vi veldig små, men det gjør ingen ting når vi føler oss så hjemme.

Ta kontakt

Tusen takk! Vi kontakter deg snart.