Atle Trodal

Født 1962

Atle har jobbet med lederutvikling i  over 20 år og har 12 års erfaring som leder, fra mellomleder i små selskaper til direktør i IBM Norge.

Utviklet og levert nasjonale og internasjonale programmer innen Organisasjonsutvikling, Lederutvikling, Talentarbeid, Teaming og Coaching på alle nivåer i organisasjoner.

Atles internasjonale erfaring er omfattende gjennom utvikling og arbeid med multikulturelle lederutviklingsprogrammer.

Utviklet mer enn 5000 ledere og executives i Europa, Midt Østen og Afrika.

Mer enn  2000 coachingsamtaler nasjonalt og internasjonalt.

Forskning dokumenterer at klar og tydelig ledelse er avgjørende for bedrifters suksess. Gjennom dyp kunnskap og lang erfaring hjelper Atle ledere å fokusere på sin lederrolle for gjennom det å sikre god måloppnåelse.

Gjennom sine fokusområder: Kommunikasjon - Motivasjon - Personlighet, leverer Atle Trodal høy faglig kompetanse og dedikasjon.

Atle holder også foredrag nasjonalt og internasjonalt innen sitt fagfelt.

Kompetanseområder:

  • Ledelse
  • Kommunikasjon
  • Motivasjon
  • Personlighet
  • Refleksjon som verktøy for egen utvikling
  • Coaching av ledere på alle nivåer
  • Fasilitering av ledersamlinger og nettverk

Mer informasjon:

LinkedIn profil

 Facebook Trodal AS

Atle nøytral bakgrunn.jpg

Ta kontakt

Tusen takk! Vi kontakter deg snart.