Lederkurs light: Nøkkelen til motiverte medarbeidere

  • Motiverte medarbeidere er nøkkelen til din suksess
  • 3 små video moduler som forteller hva som skal til
  • 3 pdf´er til nedlasting, kan brukes som huskelapper
  • Mer enn 5000 ledere nasjonalt og internasjonalt har fått det samme budskapet

Tilbakemelding fra deltaker:
"Veldig bra Atle! Kort og presist, men samtidig så sentralt og dekkende. Tre flotte små «key lessons» som vil kunne hjelpe enhver leder til å bli mer bevisst og bedre i sin daglige ledergjerning. Takk for at du delte!" 

Lederkurs modul 1