En bok med hverdagslige refleksjoner, rundt temaer jeg tror mange vil ha nytte av å lese.

Den vi er, vår personlighet, har større betydning for hvordan det vil gå med oss i livet enn vår kunnskap og erfaring.

Refleksjon er et godt verktøy for at vår personlighet skal bringe oss dit den vil. Utfordringen er at det travle samfunnet vi lever i, i liten grad tillater det.

Denne boken tar for seg refleksjoner jeg mener er viktig for folk flest, og intensjonen er at den skal motivere til egenrefleksjon utover det som er skrevet i boken.

Hver måned gjennom 1 år reiste jeg inn i naturen for å skrive en refleksjon. Samme sted hver måned og bildene i boken viser årstidenes gang.

Bok Refleksjoner 3D
  • Trodal AS

    “Jeg har akkurat lest boken din "Refleksjoner til ettertanke" og er overveldet over hva du fikk meg til å reflektere ut. Jeg bare elsker boka di. Så skarp, enkel og elegant. Takk 😊 Christel”

    Seniorrådgiver på legemiddelverket