Slik blir du en god leder

leadership-g5705770c0_640

Det finnes god ledelse og det finnes dårlig ledelse. Det er et faktum. Og kan alle ledere bli gode ledere?

Kartlegginger blant medarbeidere gjennom mange ti-år forteller oss at andel middelmådige til dårlige ledere er urovekkende høyt. I stor grad handler dårlig ledelse om ledere som prioriterer oppgavene feil og om alt ledere føler de må rekke over.

Alle roller i arbeidslivet inneholder mange arbeidsoppgaver, så også med lederrollen. De fleste roller er godt definert, og når de utøves middelmådig blir det fort synlig.

Men, det gjelder ikke alltid i lederrollen. De fleste ledere kan surfe på en bølge av dyktige medarbeidere eller en uoppmerksom organisasjon i mange år, og mange i et helt yrkesliv.

Mye penger går tapt på bunnlinjen grunnet dårlig ledelse – veldig mye!

Hva kjennetegner en god leder

Som leder må du gjøre noen prioriteringer og veldig mange av de middelmådige og dårlige lederne både ønsker og har et potensial til å bli gode ledere.

Utfordringen med å bli en bedre leder er at de fleste organisasjoner ikke bidrar til god ledelse. Det skjer kanskje i ord, men ikke i handling. Ansvaret for å bli en god leder må du selv ta. På eget initiativ må du ha motivasjon nok til å ta de rette valgene.

Gode lederegenskaper

Hva er viktigst for ledere?:
🤔 Arbeidsgiver
🤔 Rapportering
🤔 Ledergruppen
🤔 Kunder
🤔 Medarbeiderne

Denne listen som i virkeligheten er mye lenger er realiteten til mange ledere. Hva er viktigst, hvordan skal du prioritere?

Lederoppgavene er mange og det kan ofte være utfordrende å prioritere, men ett punkt er udiskutabelt.

✅ Medarbeiderne

Medarbeiderne er eneste grunn til at du sitter i den lederrollen du gjør i dag. Tenk på det!

I alt for mange organisasjoner er det en arbeidskultur som drar lederfokuset vekk fra medarbeidere og over på de andre kulepunktene.

Derfor må du selv ta ansvar for din egen lederkvalitet, ingen gjør det for deg.

En lederrolle er litt som en forelder rolle, du må være genuint opptatt av de du har ansvar for, opptatt av at de får utvikle seg og utnytte det potensialet de har.

Og det er dine personlige egenskaper som enten hjelper deg eller gir deg utfordringer i dette arbeidet.

En grad av bl.a. empati vil hjelpe deg i dette arbeidet, samtidig er det aller viktigste å få klarhet i dine sterkeste personlige egenskaper. For i de fleste tilfeller vil det være mulig å finne gode løsninger også om du har noen egenskaper som gir deg en utfordring i lederrollen.

God ledelse trenger ikke ta mye tid

Det handler ikke om mengde tid du bruker, men om hvordan du prioriterer.

Din oppgave som leder er å sørge for at medarbeidere er motiverte, produktive og utnytter eget potensial. Og dette trenger ikke kreve mye tid. Det krever derimot din nærhet, oppmerksomhet og et ønske om å være der for dine ansatte.

Du kan godt bruke mer tid på kundene eller rapportene, enn på dine ansatte. Men det er først når du vet at dine medarbeidere er «ship shape».

«Medarbeideres motivasjon er den enkeltfaktor som påvirker måloppnåelse mest. Nærmeste leder er den enkeltfaktor som påvirker medarbeideres motivasjon mest.»
Ref. forskning fra Havard University (1963) og utallige globale kartlegginger siden den gang.

Hvordan bli en bedre leder

God ledelse kommer ikke av seg selv. Du må sette av tid til å reflektere over deg i rollen din. Du må ta stilling til dine oppgaver, dine prioriteringer, hvordan du jobber med dine ansatte, og din mavefølelse i relasjon til lederrollen du utøver.

Gjerne sammen med avdelingen din om du er trygg nok på deg selv (kanskje etter at du har reflektert litt på egen hånd). Et avdelingsmøte der dere diskutere forventninger til rollene dere er i. Hvilke behov den enkelte har for å levere kvalitet i rollen sin og hvilke forventninger dine ansatte har til deg. En slik liten workshop er en lavt hengende frukt som umiddelbart gir positive resultater.

Det er du som er lederen, men det er dine medarbeidere motivasjon du skal ha fokus på. Dine medarbeidere må fortelle hva de har behov for. Først da kan du møte de behovene i den grad det er mulig.

«Jobber du mye får du gjort mer, men du får ikke gjort mer av det som er viktig for bedriftens måloppnåelse. Lange dager av og til er OK, lange dager over lang tid er bortkastet.»
Ref. Harvard Business Review

Den gode lederenLast ned hefte Den gode lederen

Mer informasjon om god ledelse og personlige egenskaper i lederrollen finner du på: www.trodal.no

0 kommentarer

Det er ingen kommentarer ennå. Bli den første til å legge igjen en kommentar!

Legg igjen en kommentar