Hybrid arbeidshverdag, en fantastisk ressurs

Hybrid arbeidsdag

Seks av ti vil bytte jobb dersom de ikke får fleksibilitet

En ny undersøkelse gjennomført av HR Norge og EY viser at pandemien har endret norske virksomheter radikalt. Hele seks av ti sier de vil bytte jobb dersom de ikke får en fleksibel arbeidsplass.

Alle vil ha fleksibilitet, men hva er fleksibilitet og for hvem?

Hybrid arbeidshverdag

Hybrid arbeidshverdag er ikke noe nytt fenomen og endelig har den hybride løsningen på arbeidshverdagen kommet til Norge. En fantastisk mulighet for deg, din arbeidsgiver, for din produktivitet, din økonomi, din familie og miljøet.

Work/life balance har vært på agendaen i mange tiår, en utfordring mange har kjent på. Større fleksibilitet i arbeidshverdagen kan være løsningen for mye av vår søken etter work/life balance.

En ekstra fridag i uken 😊

Utnyttet riktig kan din effektivitet forbedres 20% eller mer med en hybrid løsning på arbeidshverdagen. For mange vil reisetid alene omgjort til arbeidstid frigjøre 20%. Og/eller arbeidsro når du trenger arbeidsro, være produktiv selv når privatlivet trenger ditt fokus, vite at kollegaer er i nærheten når du det trenger, osv.

Den nye normalen heter hybrid

Det er en fantastisk mulighet som har kommet til overflaten i kjølvannet av pandemien. Vi ble alle kastet ut på dypt vann og fikk erfare digitale løsninger og hjemmekontoret – over natten.

Nå er hverdagen tilbake og den nye normalen heter hybrid. En vinn – vinn!

Det er plusser og minuser med det meste i livet - så også her. I stedet for å kjempe for det ene eller det andre skal vi utnytte det beste ved de begge.

Det er en utfordring og det er deg

Hvem skal vi tilfredsstille i denne hybride arbeidshverdagen? Vi skal selvfølgelig prøve å tilfredsstille dine behov, men du har ikke 1. prioritet.

 • Prioritet #1: Først må vi se hvordan rollen din kan passe inn i den hybride hverdagen

 • Prioritet #2: Så kan vi se hvordan du passer inn i den nye hybride rollen din

I artikkelen «Du er ikke viktig – rollen din er!» snakker jeg mer om betydningen av roller på arbeidsplassen.

Hybrid ledelse og ditt ansvar som leder

Fleksibilitet er en lavt hengende frukt du som leder bør plukke. 6 av 10 medarbeidere (ref. HR Norge & EY undersøkelsen), sannsynligvis 10 av 10, ønsker fleksibilitet. En hybrid løsning er per definisjon fleksibilitet, og hybrid ledelse betyr at du må lede medarbeidere både remote/digitalt og fysisk på kontoret.

For at denne fleksibiliteten skal oppleves rettferdig og riktig på tvers i avdelingen, må du sørge for at den er forankret i rollene og ikke i personlige preferanser (det er prioritet #2, ref. artikkelen over).

De fleste medarbeidere er ikke flinke nok til å se arbeidshverdagen med «rolle-briller», de har for lett å se det med «meg-briller» (det gjelder kanskje deg også?).

Videre vil de fleste kjenne på litt motstand, eller se etter det negative eller utfordringene med endringer, som jo dette er. Det ligger litt i vår natur og du som leder må anerkjenne det.

Samtidig må du hjelpe alle medarbeiderne til å se mulighetene, og å se mulighetene for en bedre work/life ballance vil motivere de fleste.

Skap motivasjon for en hybrid løsning

Lag en liten workshop, og her er et forslag:

Samle avdelingen din og gjør det til en fellesøvelse med «gule lapper». En øvelse som egner seg best som fysisk samling tenker du? Men da skal du være klar over at det i dag er veldig gode digitale løsninger på dette også. Men, kanskje du ønsker å starte litt mykt med en fysisk samling 😊

Siden mange har en preferanse for det ene eller det andre vil det være nyttig å gjøre en øvelse som synliggjør mulighetene, der dere kan velge den løsningen med flest fordeler.

I workshopen, bli enig om punktene nedenfor der alle i forkant har gjort seg noen notater på egenhånd.

 • Når kan rollen min jobbe uavhengig og hva betyr uavhengig

 • Når trenger rollen min å samarbeide og med hvem

 • Når bør samarbeidet være fysisk og hvorfor

 • Når kan samarbeidet være digitalt

 • Hva trenger rollen min av utstyr for å jobbe godt fysisk og digitalt

 • Hva vil gevinsten være om jeg fikk på plass disse behovene i rollen min

 • Hva trenger jeg for å levere i min nye hybride rolle

  • Opplæring

  • Utstyr

  • Annet

Gevinsten ved å bli enig om hvordan jobbe i den nye hybride arbeidshverdagen:

 • Bedre rolleklarhet

 • Bedre samarbeid

 • Større effektivitet

 • Bedre resultater

Det som er like viktig og verdifullt som resultatet av denne øvelsen er øvelsen i seg selv. De diskusjoner og samtaler som oppstår i workshopen vil være av stor verdi for avdelingen.

En slik workshop vil heller ikke gi løsning på alt, men vil være en verdifull start på å utnytte den nye hybride arbeidshverdagen.

Lykke til med workshop og ønsker du støtte/hjelp er det alltid hyggelig om du tar kontakt.

Atle Trodal CV bilde 100k

Hilsen Atle.

PS: Et bibliotek med hybride foredrag er under utarbeidelse. Planlegger du en aktivitet med avdelingen eller organisasjonen, ta kontakt, kanskje jeg har noe verdifullt du kan bruke?

0 kommentarer

Det er ingen kommentarer ennå. Bli den første til å legge igjen en kommentar!

Legg igjen en kommentar