Blogg

Annet

Hybrid arbeidshverdag, en fantastisk ressurs

Hybrid arbeidsdag

Seks av ti vil bytte jobb dersom de ikke får fleksibilitet

Pandemien har endret norske virksomheter radikalt, viser en ny undersøkelse gjennomført av HR Norge og EY.

Alle vil ha fleksibilitet, men hva er fleksibilitet og for hvem?

En ekstra fridag i uken 😊

Endelig er den hybride arbeidshverdagen her. En fantastisk mulighet for deg, din arbeidsgiver, for din produktivitet, for din økonomi, for din familie, for miljøet.

Work/life balance har vært på agendaen i mange tiår, en utfordring mange har kjent …

Les mer...…

Du er ikke viktig - rollen din er!

Rolleklarhet Trodal AS

Du er ikke viktig – rollen din er!

En organisasjon består ikke av mennesker, den består av roller.
Og mange av disse rollene fylles med mennesker.

De fleste konflikter i arbeidslivet oppstår pga. denne manglende bevisstheten.

Livet er en rolle

Livet er en rolle, eller rettere sagt mange roller. Er du i jobb har du en jobbrolle, privat har vi rollene: venn(inne), far/mor, ektefelle, bror/søster, osv. Du er alltid i en rolle. Dette er roller det er forventninger til, og større bevissthet rundt det kunn…

Les mer...…

Refleksjonens x-faktor

address-book.jpg

Refleksjonens x-faktor

Les mer...…