Blogg

Annet

Hybrid arbeidshverdag, en fantastisk ressurs

Hybrid arbeidsdag

Seks av ti vil bytte jobb dersom de ikke får fleksibilitet

En ny undersøkelse gjennomført av HR Norge og EY viser at pandemien har endret norske virksomheter radikalt. Hele seks av ti sier de vil bytte jobb dersom de ikke får en fleksibel arbeidsplass.

Alle vil ha fleksibilitet, men hva er fleksibilitet og for hvem?

Hybrid arbeidshverdag

Hybrid arbeidshverdag er ikke noe nytt fenomen og endelig har den hybride løsningen på arbeidshverdagen kommet til Norge. En fantastisk mulighet for deg, din arbeid…

Les mer...

Du er ikke viktig - rollen din er!

Rolleklarhet Trodal AS

Du er ikke viktig – rollen din er!

En organisasjon består ikke av mennesker, den består av roller.
Og mange av disse rollene fylles med mennesker.

De fleste konflikter i arbeidslivet oppstår pga. manglende bevissthet om rolleavklaring.

Livet er en rolle

Hva er en rolle? Dit liv er en rolle, eller rettere sagt mange roller. Er du i jobb har du en jobbrolle, privat har vi rollene: venn(inne), far/mor, ektefelle, bror/søster, osv. Du er alltid i en rolle. Dette er roller det er forventninger til, og stø…

Les mer...

Refleksjonens x-faktor

address-book.jpg

Refleksjonens x-faktor

Les mer...