Forskning på god ledelse er ikke viktigst

Ledelse

Andres oppfatning av hva god ledelse er, eller forskning på god ledelse, er egentlig irrelevant for deg.

Det som er viktig for deg er din definisjon på god ledelse. Det starter i hvert fall der.

Alle ønsker å utvikle seg, alle har et forbedringspotensial.
Skal du bli bedre, må du gjøre noe med det du allerede gjør i dag. De fleste forbedringer i lederrollen er ganske intuitive. Du har hørt det før og er ganske enig – men du gjør det ikke. I hvert fall ikke frem til nå, men kanskje denne lille bloggserien kan hjelpe deg et steg i riktig retning 😊

Hva er god ledelse?
Din definisjon på god ledelse er utgangspunktet i din lederrolle. Alle gjør så godt de kan, det ligger i vår natur. Derfor må du også ta tak i det du gjør i dag, og det hjelper ikke hva andre sier du skal gjøre.

Du må først finne grunnen til at du gjør som du gjør, prioriterer som du gjør – det er viktig!

Øvelse:
Bruk 10 minutter (helst mer) med penn og papir til å reflektere over hva du gjør i lederrollen din i dag? Jeg har laget en liten veileder til denne øvelsen du kan få av meg.

99% reflekterer sjeldent eller aldri over hvordan de utøver lederrollen, så bare de 10 minuttene vil være en verdifull investering for deg i din lederrolle.

Hvorfor dette er en viktig øvelse?
Din avdeling er som et fotballag. Dere har alle faste roller/oppgaver og i sum er dere et team i stand til å vinne kamper. Men da må også alle spillerne vite hva vi kan forvente av hverandre, hvordan vi samarbeider og hvem som gjør hva.

I mange avdelinger er mye av dette på plass, men er det en posisjon det ofte er mye usikkerhet rundt, så er det lederens.

Når du er ferdig med øvelsen, spør deg selv: Er du fornøyd med det du har oppsummert?
✅ Om svaret er sånn passe eller ikke helt, vil de neste ukenes nyhetsbrev hjelpe deg 😊
✅ Om svaret er ja, be dine medarbeidere også gi deg en tilbakemelding på hva de mener du gjør i lederrollen din

Se svarene fra dine medarbeidere opp mot ditt eget svar – er det noe gap?

Del dine svar med medarbeidernes svar og finn måter å lukke eventuelle gap på. Husk det er dine medarbeidere du skal tilfredsstille – ikke omvendt.

Utbytte av en slik øvelse:
✅ Du øker din kvalitet i lederrollen med 10%, kanskje 30% eller mer
✅ Dine medarbeidere blir mer motivert og øker sin produktivitet med 10%, kanskje 30% eller mer

Altså er dette en god business case du ikke kan utsette.

Jeg har en enkel veileder til denne øvelsen, send meg en e-posten om du ønsker den tilsendt.

De neste 2 bloggene vil bygge videre på denne. Neste fredag “Hvorfor er rolleklarhet så fraværende i lederrollen og hva er konsekvensen?”

PS: Forskning på god ledelse er naturlig nok viktig, men først når du ser det i relasjon til ditt eget utgangspunkt. Det vil fortelle hvordan du som leder kan starte reisen mot å utnytte hele ditt lederpotensial

0 kommentarer

Det er ingen kommentarer ennå. Bli den første til å legge igjen en kommentar!

Legg igjen en kommentar