Fra vanskelig til positiv samtale

workplace-1245776_1920

Hvorfor definerer vi en samtale som vanskelig?

For mange år siden hadde jeg en coachingsamtale med en direktør som gruet seg til en samtale. Hun hadde det hun betraktet som en vanskelig samtale som måtte gjennomføres med en i lederteamet.

Det slo meg den gangen, hva definerer en vanskelig samtale, hva er det som forhindrer oss i å se en slik samtale som positiv?

At den defineres som vanskelig gjør at vi har lett for å bygge opp argumenter og momenter rundt det vi definerer som vanskelig. Hele tilnærmingen og forberedelsen til samtalen er næring til at dette kommer til å bli vanskelig.

Mange sliter med samtaler de opplever som vanskelige, men det trenger ikke være slik.

At du tenker en samtale er vanskelig er forankret i din personlighet og ikke i virkeligheten. Bekreftelsen på det er at det er høyst individuelt hva vi definerer som en vanskelig samtale. Det du definerer som vanskelig kan en kollega definere som uproblematisk og visa versa.

Det finnes et enkelt virkemiddel som snur vanskelige samtaler til positive samtaler

Det finnes et enkelt virkemiddel som snur vanskelige samtaler til positive samtaler. Det finnes naturlig nok noen samtaler der utfallet oppleves som vanskelig, men det forhindrer ikke deg i å ha den samme positive tilnærmingen jeg nå skal fortelle om.

Jeg er konfliktsky så vanskelige samtaler har vært min hverdag. Det har vært så mange samtaler i jobb og privatliv jeg har gruet meg til at jeg burde ha en plass i Guinness rekordbok – men det var før .

Personligheten definerer kvaliteten i din kommunikasjon

Personligheten din definerer kvaliteten i din kommunikasjon, samtidig er det personligheten din du har dårligst kontakt med. All forskning de siste 50 årene bekrefter dette.

Du kan teste det ut på deg selv. Skriv ned din intellektuelle kunnskap, for så å skrive ned ressursene i din personlighet. Var begge deler like lett å skrive ned?
Det du skriver ned om din intellektuelle kunnskap vet du er riktig, men hvordan vet du at det du skriver om din personlighet er riktig?
Inviter meg gjerne til en prat rundt dette spennende feltet.

Dine roller

Du er alltid i en rolle!
I arbeidslivet er du i en jobbrolle, som regel godt definert av arbeidsgiver. Privat er du også i roller. Du veksler mellom: f.eks. forelder, kjæreste, venn/venninne, søster/bror, osv.

Til alle roller er det en forventning. På jobb er den definert i en stillingsinstruks, og i det private er det nok felles forståelse i hva vi bør forvente av de forskjellige rollene.

Og fokus på roller er nøkkelen til å få en vanskelig samtale til en positiv samtale. At du definerer en samtale som vanskelig har sitt opphav i at du frykter hvordan den andre vil reagere på det du skal si til han/henne.

Flytter du fokus vekk fra person og over til forventinger til en rolle har vi et helt annet utgangspunkt for samtalen. Da sitter dere begge på utsiden og diskuterer forventinger til en rolle og ikke person. Fortsatt kan dere være uenig, men da er det om utøvelse av rolle og ikke kvaliteten på hva han eller hun gjør.

 Intensjonen er alltid god og målet er målet

Jeg tar utgangspunkt i at intensjonen med alle samtaler er god. Vi må ha tillit til hverandre og et ønske om å finne en løsning som begge er fornøyd med.
Dere må bli enig om målet og ikke nødvendigvis veien til målet.
Virkemidlene for å komme til målet kan være forskjellige, noe fungerer godt for deg og noe annet fungerer godt for andre. Igjen handler det om å ha tillit.

Effekten er fantastisk

Jeg er fortsatt konfliktsky, våre personlighetstrekk følger oss livet ut. Men, jeg har et godt verktøy og kontroll over min konfliktskyhet nå. Den gir meg ikke de samme utfordringer som tidligere, og grunnen til det er at jeg nå har fokus på roller når jeg ser for meg en vanskelig samtale. Dermed punkterer jeg en potensiell vanskelig samtale og konverterer den til en positiv samtale.

PS: Husk

En samtale du tenker er helt uproblematisk kan utvikle seg til å bli en vanskelig samtale for den andre.

Det betyr at selv om du ikke har problem med å ta opp en sak bør du tenke gjennom om den andre kan oppleve det som vanskelig. I så fall vær flink med rollefokus, så går det bra.

Hører gjerne fra deg

Bruk denne inputen i din forberedelse til det du tenkte kunne bli en vanskelig samtale og se om du kan gjøre den positiv.

For at ikke bloggen skulle bli for lang har jeg bare berørt overflaten. Jeg tar gjerne en prat med deg om du er nysgjerrig på mer.

atle@trodal.no

Atle_nøytral_bakgrunn-removebg-preview.png Hilsen Atle.

Atle Trodal: Lederutvikler, ledercoach, foredragsholder og forfatter.
Fokusområder: Ledelse, kommunikasjon, motivasjon og personlighet.
Leder i 12 år, bla direktør i IBM og lederutvikler i over 20 år, 8 av de årene i IBM internasjonalt.
Jobbet med mer enn 5000 ledere, over store deler av verden, og har over 2000 timer ledercoaching.

0 kommentarer

Det er ingen kommentarer ennå. Bli den første til å legge igjen en kommentar!

Legg igjen en kommentar