God ledelse er enkelt, dårlig ledelse er komplisert

leadership-g5705770c0_640

Hvorfor har mange ledere lange arbeidsdager?

De fleste ledere nikker anerkjennende når de blir spurt om de har mye å gjøre.

Det er OK å ha mye å gjøre, men …

Kartlegginger blant medarbeidere gjennom mange ti-år har fortalt oss at andel middelmådige til dårlige ledere er urovekkende høyt. Til stor grad handler det om alt ledere føler de må rekke over, og prioriteringen av disse oppgavene.

Alle roller i arbeidslivet inneholder mange arbeidsoppgaver, så også med lederrollen. De fleste roller er godt definert, og utøves de middelmådig blir det fort synlig.

Men, det gjelder ikke i lederrollen. De fleste ledere kan surfe på en bølge av dyktige medarbeidere eller en uoppmerksom organisasjon i mange år, og mange i et helt yrkesliv.

Mye penger går tapt på bunnlinjen grunnet dårlig ledelse – veldig mye!

Din motivasjon til lederrollen er avgjørende

Som leder må du gjøre noen valg, eller rettere sagt noen prioriteringer. Veldig mange av de middelmådige/dårlige lederne både ønsker og har et potensial til å bli dyktige ledere. Dette har jeg selv erfart etter mer enn 2000 coachingsamtaler.

Utfordringen er at de fleste organisasjoner ikke bidrar til god ledelse (kanskje i ord, men ikke i handling), det ansvaret må du selv ta – på eget initiativ må du ha motivasjon nok til å ta de rette valgene.

De rette valgene

Her kommer en treffende metafor som forklare hva god ledelse handler om.

Hva er viktigst for foreldre:

 • Jobb

 • Bolig

 • Ektefelle

 • Barn

 • Fritid

 • Hobby

Dette er virkeligheten til mange foreldre. Denne listen prøver de å tilfredsstille, men hva er viktigst og hvordan prioritere?

Mye kan nok diskuteres her når det gjelder prioriteringsrekkefølgen, bortsett fra ett av punktene:

 • Barn

Barn er prioritet #1 og alt annet kommer i andre rekke, alle er enig i det.

Hva er viktigst for ledere:

 • Arbeidsgiver

 • Rapportering

 • Ledergruppen

 • Kunder

 • Medarbeiderne

 • Nærmeste leder

Dette er virkeligheten til mange ledere, denne listen prøver de å tilfredsstille, men hva er viktigst, hvordan prioritere?

Mye kan nok diskuteres her også når det gjelder prioriteringsrekkefølgen, bortsett fra ett av punktene.

 • Medarbeiderne

Medarbeiderne dine er eneste grunn til at du sitter i den lederrollen du gjør i dag. Tenk på det!

I alt for mange organisasjoner er det en arbeidskultur som drar lederfokuset vekk fra medarbeidere og over på de andre kulepunktene.

Derfor må du selv ta ansvar for din egen lederkvalitet, ingen gjør det for deg.

En lederrolle er litt som en forelder rolle, du må være genuint opptatt av de du har ansvar for, opptatt av at de får utvikle seg og utnytte det potensialet de har.

Dårlig ledelse er komplisert

Ledelse blir komplisert når ledere prøver å tilfredsstille alle punktene og medarbeiderne blir presset langt ned på prioriteringslisten.

Rapportene har tidsfrister, kundene er viktige, nærmeste leder vil vi tilfredsstille, arbeidsgivers kultur setter føringer for valg, ledergruppen har faste møtetidspunkter osv.

Ingen tar vare på dine medarbeidere om ikke du gjør det.

God ledelse er enkelt

Det handler ikke om mengde tid som brukes, men om prioritering. Det å sørge for at medarbeidere er motiverte, produktive og utnytter eget potensial trenger ikke kreve mye tid. Men det krever din nærhet, oppmerksomhet og et ønske om å være der for medarbeiderne.

Du kan godt bruke mer tid på kundene eller rapportene, enn på dine medarbeidere. Men det er OK først når du vet, ikke tror, men vet at dine medarbeidere er «ship shape».

Hvorfor er dette viktig?

Medarbeideres motivasjon er den enkeltfaktor som påvirker måloppnåelse mest. Nærmeste leder er den enkeltfaktor som påvirker medarbeideres motivasjon mest. Ferdig snakka.
Ref. forskning fra Havard University (1963) og utallige globale kartlegginger siden den gang.

Så hva skal du gjøre?

Du må sette av tid til å reflektere over deg i rollen din. Dine oppgaver, dine prioriteringer, hvordan du jobber med dine medarbeidere, din mavefølelse i relasjon til lederrollen du utøver.

Gjerne sammen med avdelingen din om du er trygg nok på deg selv (kanskje etter at du har reflektert litt på egenhånd).

Eller du kan kontakte meg 😊

Det er du som er lederen, men det er dine medarbeidere motivasjon du skal ha fokus på. Dine medarbeidere må fortelle hva de har behov for. Først da kan du møte de behovene i den grad det er mulig.

PS: Lange dager produserer ikke mer enn vanlige dager

Jobber du mye får du gjort mer, men du får ikke gjort mer av det som er viktig for bedriftens måloppnåelse. Lange dager av og til er OK, lange dager over lang tid er bortkastet.
Ref. Harvard Business Review
https://hbr.org/2015/08/the-research-is-clear-long-hours-backfire-for-people-and-for-companies

0 kommentarer

Det er ingen kommentarer ennå. Bli den første til å legge igjen en kommentar!

Legg igjen en kommentar