Lederutvikling 2.0

human-evolution-g670f14278_1280

5 kjennetegn på god ledelse
Jeg kunne gitt deg 5 kjennetegn på god ledelse med bakgrunn i forskning, men du blir ikke en bedre leder om du prøver å tilfredsstille de.

De 5 kjennetegnene på god ledelse har ingen reel verdi for deg, i hvert fall ikke før du vet hvor du står i forhold til de.

Lederutvikling 2.0
✅ Det handler ikke om hva du kan, men om hva du vil og hvem du er
✅ Det handler ikke om hva du sier, men hva du gjør
✅ Det handler ikke om IQ, det handler om personlighet

«Old school» lederutvikling
Mye av dagens lederutvikling handler om kommunikasjon, samarbeid og motivasjon, som er kjernekunnskapen i god ledelse. Alle som har deltatt på en slik samling nikker anerkjennende til det som presenteres.

Det gir mening, du har hørt det før, kanskje får du noen nye verktøy og noen spennende modeller som skal hjelpe deg å bli en god leder.

Men, virker det? Nei, egentlig ikke.

Både som leder og lederutvikler har jeg også vært der, men det begynner å bli noen år siden nå.
Som leder ble jeg egentlig ikke så mye flinkere av å gå på kurs.
Som lederutvikler så jeg ikke så store endringer på ledere fra samling til samling.

Hva tenker du, resonerer dette med din egen erfaring?

«Walk the talk»
Hvor kommer uttrykket fra? Vel, alt for mange ledere vet hva de bør si/bør gjøre, mens personligheten til de samme lederne har en litt annen agenda.

Og tro meg – dette gjelder også deg, bevisst eller ubevisst. Alle tråkker uti her, mer eller mindre. Resultat blir at tilliten til deg som leder reduseres.
😢 Du blir ikke like «hel ved»
😢 Du får ikke full tillit
😢 Du blir ikke din beste utgave
😢 Du blir ikke helt trygg
Før du får god kontakt mellom IQ og personlighet.

Du tror kanskje du har det, men når du skal forklare din egen personlighet snakker du om din adferd og det er noe helt annet.

I neste blogg skal du få en kort, men viktig, video som forklarer hva jeg mener med kontakt mellom IQ og personlighet, samt forskjellen mellom adferd og personlighet.
✅ All forskning dokumenter at personligheten har avgjørende påvirkning på kvaliteten i rollen din
✅ All forskning dokumenter også at du og alle andre har liten eller ingen kjennskap til egen personlighet

Lederutvikling 2.0
Du skal gå på «old school» kurs i kommunikasjon, samarbeid og motivasjon, kjernekunnskapen i god ledelse.

Men, for å få effekt må du starte med lederutvikling 2.0, et Mentorprogram, en reise i dine indre ressurser, som sørger for at du alltid - med hele ditt potensiale «walk the talk».

Jeg har laget noen spørsmål du kan svare på og reflektere over. Vekker dine svar nysgjerrighet og et ønske om å finne ut mer vil Mentortporgrammet være et godt alternativ.
🤔Hvordan vil jeg karakteriserer meg selv som leder
🤔Hva får jeg til i lederrollen og hvorfor
🤔Hva er mine eventuelle utfordringer i lederrollen, og hvorfor
🤔Hvorfor er jeg leder
🤔Mitt mål med lederrollen
🤔Hvilket forhold har jeg til min egen personlighet og adferd

Dine kvaliteter som leder handler ikke om hva du kan om ledelse, men om hvor lyst du har til å være i lederrollen.
✅ Det er ingen energi i kunnskap
✅ All energi er i «lyst», og lyst er forankret i personligheten
Dvs.
✅ Har du kunnskap og ikke lyst: Ingen ting skjer
✅ Har du lyst, men mangler kunnskap: Da tilegner du deg kunnskap

Personligheten er lat
Alle vet at personligheten er viktig, men nesten ingen vet hva egen personlighet inneholder.

Grunnen til det er at personligheten er lat, og isolert sett, ganske fornøyd med seg selv. Den gjør ikke mer enn den må, det har den fra vårt opphav i dyrerike – vi må spare på kreftene til det blir viktig (for personligheten).

Derfor må du skape mening i å få kjennskap til egen personlighet og til det trenger du en sparringspartner. Siden du leser denne bloggen har du allerede det i meg og de andre som deler på sin kunnskap og erfaring, bl.a. i blogger og artikler, ledernettverket vårt, livesendinger og digitale fellesmøter 😊

Jeg vil også sterkt anbefale deg å vurdere Mentorprogrammet, les litt om det, la tanken modne og ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål.

Hilsen Atle.

0 kommentarer

Det er ingen kommentarer ennå. Bli den første til å legge igjen en kommentar!

Legg igjen en kommentar