10 måter ledere kan bygge tillit hos ansatte

Hund pixabay

En god leder skal nå selskapets mål gjennom sine ansatte. Dette skjer ikke uten at ansatte er involvert, motivert og engasjert. For at dette skal skje må ansatte ha tillit til sin leder.

Tillit handler ikke om hva du kan, men om hvem du er. Personlige egenskaper hos en leder er det viktigste verktøyet for å skape tillit hos ansatte.

Slik bygger gode ledere tillit

Ledere vi har tillit til blir vi hos og ledere vi ikke har tillit til forlater vi. Tillit er en god business case på lik linje med ansattes motivasjon.

Mest anerkjent innen forskning på tillit er Schindler & Thomas sine 5 tillits dimensjoner:
✅ Integritet – samsvar mellom ord og handling
✅ Kompetanse – relasjonelt og faglig
✅ Konsistens – forutsigbarhet, enhetlig konsekvens
✅ Lojalitet – støtte
✅ Åpenhet – ærlig og sannhetstro opptreden

En artikkel i Psychology Today nevner 10 måter gode ledere bygger tillit og alle føyer seg godt inn blant de 5 tillitsdimensjonene.

1. Ledere som er gode på det de gjør

De gode ledere har god kompetanse i lederrollen og det starter med en klar og tydelig definisjon av lederrollen.

Siden andre skal ha tillit til deg må de vite hva du gjør. Husk det handler ikke om tillit til deg, det handler om tillit til deg i rollen din – det er en viktig nyanse. Når lederrollen din er godt definert kan du bygge kompetanse til å utøve kvalitet i det du gjør.

2. Ledere som brenner for arbeidet sitt

Ledere som brenner for arbeidet sitt har en lidenskap som kommer fra et indre ønske og en indre drivkraft. For mange handler det om å gjøre en forskjell eller bidra til helheten.

Det betyr at du må brenne for rollens oppgaver, dine personlige egenskaper må være i synk med rollen din.

3. Ledere som opererer med selvbevissthet

En god leder tar hensyn til sine ord og handlinger, og opererer med integritet. Hen holder hva hen lover, tar ansvar og innrømmer egne feil eller mangler.

Kanskje du har dette i deg. Hvis du synes det er vanskelig å være selvbevisst må du få innsikt i dine personlige egenskaper slik at du kan ha effektive verktøy til å være mer selvbevisst.

4. Ledere som bryr seg om mennesker

å bry seg om sine medarbeidere er viktig. Gode ledere er snille og hensynsfulle, og opererer med et varmt hjerte. De ser mennesker som individer, ikke med stereotype skjevheter, og de har en grad av personlighetstrekket empati.

5. Ledere som vil det beste for sine ansatte

En god leder får frem det beste i sine ansatte, hjelper dem med å bruke og utvikle sine styrker og nå sine mål. Dette er ledere som bidrar til å gi utfordringer og muligheter til å hjelpe ansatte med å gå dit de vil.

De 6 motivasjons dimensjonene er et fantastisk verktøy til dette.

6. Ledere som lytter

Gode ledere lytter ikke for å svare, de lytter for å spørre! Ved å holde tilbake sin dømmekraft, være til stede og engasjere ekte dialog, omfavner de forskjeller og skaper åpenhet.

7. Ledere som har perspektiv

I den virkelige verden av hva som betyr noe i livet, har tillitsbyggende ledere perspektiv. Om det er kriser på jobb, roper de ikke "brann" med hvert problem. De tar et skritt tilbake før de iverksetter tiltak. De vil noe konkret med det de holder på med.

I en travel lederhverdag vil effektiv refleksjon være verktøyet for å utvikle et perspektiv eller en visjon i lederrollen.

8. Ledere som styrer retning og arbeid, ikke mennesker

En god leder motiverer ansatte ved å gi de en retning og et mål med mening. De fjerner hindringer, reduserer byråkrati og gjør det enklere for ansatte å få arbeidet gjort. De stiller ikke krav til ansatte, men til rollen ansatte har.

9. Leder som sier takk

Det er viktig å si takk til sine ansatte. Ledere som setter pris på, verdsetter og anerkjenner innsatsen og bidragene, viser at ansattes bidrag er viktig. En god leder tar litt mer enn sin del av skylden og litt mindre enn hens andel av æren.

10. Ledere som ser utover seg selv

Det handler ikke om egen forfremmelse, bonus eller prestasjon; det handler om noe større. En god leder ser verdien i og betydningen av den enkeltes bidrag og innsats. Hen ser glede i ansattes suksess og skaper mening i ansattes arbeid.

En leder bør føle det samme for sine ansattes suksess som de vil føle for sine barns suksess.

Gode ledere pleier og øker tilliten på mange måter. Disse 10 er et utvalg. En ting er sikkert: ledere som bygger tillit er magneter for de beste talentene, ideene og bidragene.

Artikkelen i Psychology Today

I mentorprogrammet for ledere har vi mye fokus på hvordan du bygger tillit til dine ansatte, og hvilke personlige egenskaper som må styrkes for å bli en god leder.

Programmet starter 14. april 2023 og det er kun 15 plasser. Les mer om mentorprogrammet og sett deg på venteliste/meld deg på.

0 kommentarer

Det er ingen kommentarer ennå. Bli den første til å legge igjen en kommentar!

Legg igjen en kommentar