Ledere, slik leverer du jobbkvalitet til dine ansatte

Kjennetegn på høy jobbkvalitet

Når forskere undersøker mennesker som generelt har høy livskvalitet og hverdagslykke, finner de 11 kjennetegn.

Samtidig sier de at ikke alle kan ha alle 11 kjennetegnene.

Men, du som leder kan ha fokus på alle 11 når du jobber med dine ansatte, og dermed skape høyt motiverte og engasjerte medarbeidere. Dette er en veldig god business case.

1. De har gode sosiale relasjoner, der kvaliteten er viktigere enn antallet relasjoner.

Som leder: Fokus på godt arbeidsmiljø gjennom fokus på motiverte medarbeidere. Bruker du de 6 motivasjonsdimensjonene som  språk vil du til enhver tid være trygg på at det er kvalitet i kommunikasjonen (relasjon) til dine medarbeidere.

Lysbilde2

2. De bruker tid og energi på venner, familie og parforhold. De kan gi og ta imot.

Som leder: Du må være genuint opptatt av dine medarbeidere og prioritere å bruke tid på dem. Det å gi og motta feedback er det gode veiledere på, for eksempel disse:

Lysbilde1  Lysbilde23. De har livsmål, ambisjoner og drømmer.

Som leder: Dette er todelt, det ene er «livsmål, ambisjoner og drømmer» du formidler til dine ansatte. Det andre er de «livsmål,   ambisjoner og drømmer» du har i lederrollen din.

I begge tilfeller handler det om å ha klart for seg:

  • En strategi, spennende mål og en visjon, både for din organisasjon og for deg selv.

4. De er venn med seg selv, har god selvfølelse og evner til å uttrykke takknemlighet.

Som leder: God kontakt med egen personlighet (blindsone for de fleste). Din personlighet er den enkeltfaktor med størst påvirkning på kvaliteten i din lederrolle.

Lysbilde3

5. De har mestringsstrategier for ulike livsutfordringer.

Som leder: Du må prioritere tid til refleksjon over egen rolle. Hvor er dine styrker og utfordringer i lederrollen? Hva er din strategi om du kommer opp i en (for deg) utfordrende situasjon? Igjen ligger svaret her forankret i din personlighet, ikke i din IQ.

Hefte med refleksjonsspørsmål 1 side bok-kopi 2

6. De opplever mening og kontroll i eget liv, og foretar gode valg.

Som leder: Prioriterer tid til refleksjon over egen personlighet og hva du vil med lederrollen. Det skaper trygghet og tillit til egne valg, og bygger mening og kontroll i lederrollen din.

Lysbilde4Lysbilde3

7. De er til stede i livet, og i hverdagens øyeblikk.

Som leder: Du må utøve god ledelse her & nå. Det er den kvaliteten du utøver til enhver tid som definerer din suksess. Dine medarbeideres motivasjon er ferskvare. Du kan aldri ta igjen gårsdagen.

Leder Motivasjon Mål juni nyhetsbrev-kopi

8. De har mer fokus på hva som er godt enn hva som er best.

Som leder: Klarhet i dine egne mål, fokus på din egen utvikling og ikke hva   andre gjør/ikke gjør. Bevissthet rundt hva som er godt nok.
Det er din avdelings potensial du skal nå, vær i dialog med dine medarbeidere om hva dere skal få til - sammen. Alle blir motivert av   litt utfordringer, skap mening i målene, og du og ditt team vil nå de.

9. De har en iboende tendens til optimisme og evne til å overse bagateller.

Som leder: Vær løsningsorientert, vær positiv. Fokuser på mål, ikke hvordan den enkelte medarbeider jobber mot målet. Vær positiv til medarbeideres initiativ, la de prøve (=læring/utvikling).

Lysbilde3

10. De er fysisk aktive, har god helse og får nok søvn.

Som leder: Nok søvn kan du klare! 8 timer sammenhengende og gjerne en «power nap» midt på dagen, om mulig😊
Klarer du 8 t + «power nap» får du gjort mer og til bedre kvalitet, enn om du går på akkord med behovet for søvn. En god work-life balance, med litt fysisk aktivitet og litt fokus på helse gir også en sterk mental helse.

I kortere perioder kan du selvfølgelig gå på akkord med disse punktene, men over tid vil det være med på å definere kvaliteten i lederrollen din. Og ikke minst hvor lenge du kommer til å utøve god ledelse.

11. De er nysgjerrige, entusiastiske og interesserte i å lære nye ting.

Som leder: Du må være i utvikling. Lytt åpent til andres erfaring, innspill og tanker. Vær ærlig med deg selv og del dine utfordringer. Bruk tid på strukturert refleksjon.

Prøv en god ledercoach.

----

Bare å lese disse 11 punktene bidrar ikke til noe høyere kvalitet i din lederrolle.

Bli med i vårt gratis ledernettverk med over 800 medlemmer (pr. januar 2021). Der finner du mye inspirasjon.

Facebook Group Cover 1640 x 856 kvalitet 50prosent

Foreslår også du tar en uforpliktende hyggelig prat med meg. Kanskje noen av mine kurs, foredrag, workshoper eller ledercoaching kan bidra til videre utvikling for deg og din avdeling?

De 11 punktene finner du igjen her:

https://psykologisk.no/2015/04/bli-lykkeligere/

Send meg en e-post

Atle_bolivia_u_tekst-removebg-preview Hilsen Atle.

0 kommentarer

Det er ingen kommentarer ennå. Bli den første til å legge igjen en kommentar!

Legg igjen en kommentar