Tilbakemeldinger/feedback: Tilbakemeldinger. Viktige spørsmål og gode råd (3 av 3)

Tilbakemeldinger feedback Atle Trodal

Den tydeligste, mest direkte og beste måten å gi tilbakemelding på er å stille spørsmål.
Har du tenkt på det?

Utfordring: De fleste som gir tilbakemelding har en tendens til å forteller.
Det å fortelle om noe vedkommende har gjort, gjør at hen lett går i forsvar, vil forklare seg, unnskylde seg, skylder på andre, skylde på omgivelser eller annet.

Hva om du istedenfor å fortelle - blir flinkere til å stille spørsmål?
Stiller du spørsmål rundt det du har tenkt å gi tilbakemelding om, får du en helt annen kvalitet i dialogen.

Du må legge grunnen for en god samtale, du må sørge for at det er tillit til at mottaker stoler på deg og at det du har på hjertet er viktig og godt ment.

Å stille spørsmål er et godt verktøy for å bygge tillit og åpenhet

Du må ha en genuin interesse i og et genuint ønske om å hjelpe. Du må vise nok intellektuell eller emosjonell empati til at tillit etableres. Stille spørsmål er et godt verktøy til dette.

Her har du noen innspill du kan vurdere når du skal gi konstruktive tilbakemeldinger, nesten uavhengig og hva tilbakemeldingen handler om.

NB: Det finnes alltid unntak der en tilbakemelding handler om å si STOPP! Det er ikke de tilfellene jeg har i tankene i dette nyhetsbrevet

  • Styr tilbakemeldingen mot forventninger til rollen og ikke hva hen har gjort

  • Husk du er aldri misfornøyd med medarbeider. Du er eventuelt misfornøyd med hvordan rollen leveres

  • Gi tilbakemelding relatert til mål og ikke relatert til hvordan oppgaven skal gjøres

  • Ber den du gir tilbakemelding om råd utfordrer du de først med å komme med noen forslag. Spør videre/gi råd ut fra det de sier, bygg på forslagene de kommer med

  • Ikke Start med «problemet», prøv å tilnærme deg på en måte som får hen til selv å ta opp/se “problemet”

  • Om mulig i dialogen start med deg selv. Vis egen sårbarhet eller lignende. Det bygger tillit og åpenhet

  • Du har en viktig rolle i avdelingen. Er du fornøyd med jobben/rollen/stillingen? Ikke spør: «Er du fornøyd med hva du gjør/oppgaven du utførte?» Da handler det umiddelbart om personen. Fornøyd med jobben er en mer åpen/nøytral tilnærming

  • Sørg for å ha tid og overskudd om du tror det blir utfordrende. Planlegg godt hvordan du vil møte motstand

  • Det er et mindset. Det handler ikke om hva som blir gjort, det handler om grunnen til at det ble gjort

Tilbakemeldinger handler om å motivere

Jeg er helt sikker på at du jevnlig kjenner på det selv, at du tidvis ikke får tilbakemelding når du ønsker det og at du kanskje burde gitt litt tilbakemelding når du burde det.
Har jeg rett? Hvilke tilbakemeldinger sliter du mest med å gi?
Din neste tilbakemelding bør gi dere begge energi.

Hilsen Atle.
PS: Trodal Ledernettverk, er en unik arena for din lederutvikling

0 kommentarer

Det er ingen kommentarer ennå. Bli den første til å legge igjen en kommentar!

Legg igjen en kommentar