Tilbakemeldinger/feedback: Ledere: ris er mye mer motiverende enn ros (2 av 3)

Tilbakemeldinger feedback Atle Trodal

Ris er mye mer motiverende enn ros

Helt ærlig, når du får ros – hva gjør det med deg?
Det er en god følelse noen sekunder – kanskje litt lenger, så er den borte.

Når du får ris kan det sette himmel og hav i bevegelse, du kan bli opprørt i dagevis.
Vi blir opprørt når det gjøres på feil måte og engasjert når det gjøres riktig.

I forrige blogg fortalte jeg at ditt mål med tilbakemeldinger er å motivere den andre til å forstå det du ønsker å formidle – slik at mottaker blir positivt engasjert og på eget initiativ kan lære av din tilbakemelding. Jeg forklarte også at motivasjon er bygget opp rundt 6 motivasjonsdimensjoner.

Tilbakemeldinger handler om å motivere

Hvilken effekt har da ros & ris på medarbeiders motivasjon?

Nå skal du få noen veldig gode grunner til å forbedre kvaliteten i dine tilbakemeldinger, spesielt når det gjelder verdien av ris – eller konstruktiv kritikk som vi mer korrekt bør kalle det.

Hvordan påvirker ros disse 6 motivasjonsfaktorene?
De fleste som gir ros, gir det veldig overfladisk. Bra jobbet, du er flink, tomme opp, gla vi har deg på laget, dette mestrer du, osv.

Om vi sier at målet med tilbakemeldinger er å skape motiverte medarbeidere så vil, i stor grad, det å gi ros kun treffe motivasjonsfaktoren anerkjent. Altså ikke så veldig motiverende med ros, men hyggelig 😊
✅ Anerkjennelse. Av varierende verdi. Størst verdi når vi er presise, minst verdi når vi er generelle. Dessverre er vi altfor ofte generelle (ref. “bra jobbet”).

Hvordan påvirker «ris» disse 6 motivasjonsfaktorene?
✅ Klarhet. Du får en tilbakemelding på arbeidsoppgaver du med fordel kan forbedre
✅ Utfordret. Aksepterer du tilbakemeldingen har du tro på at du klarer å gjøre det
✅ Ansvar. Er du enig tar du ansvar for en justering/forbedring
✅ Fleksibilitet. Siden du tar ansvar ser du også at du har handlingsrom
✅ Anerkjennelse. Du blir anerkjent som medarbeider, vi trenger deg, du er viktig
✅ Samarbeid. Du føler deg som endel av temaet, at det du gjør betyr noe også for andre

Oppsummert:
Det er mye mer motiverende å få konstruktiv kritikk - enn ros.
Og motiverte medarbeidere er den enkeltfaktor med størst påvirkning på måloppnåelse (forskning Harvard).
Hvem hos deg trenger litt konstruktiv kritikk slik at de får en motivasjonsboost i dag?

I neste blogg skal du få en liten veiledning til hvordan gi konstruktiv kritikk 😊
Om du har noen spørsmål eller kommentarer er det bare hyggelig om du tar kontakt.

NB: Ikke slutt å gi ros, du skal bare bli flinkere til å gi ris som motiverer

Hilsen Atle.

PS: Trodal Ledernettverk,, er en unik arena for din lederutvikling

0 kommentarer

Det er ingen kommentarer ennå. Bli den første til å legge igjen en kommentar!

Legg igjen en kommentar